Društvo

Zaštitnica građana formirala 98 predmeta

Pančevo, Uto, 04/09/2018 - 14:18
Suzana Prvulj


Tokom prve polovine ove godine, u Kancelariji zaštitnika građana, formirano je 98 predmeta po zahtevu stanovnika Pančeva.

Kako je zaštitnica građana, Jelena Stojković Sokolović, kazala za 013info, građani su se dosad žalili na odsustvo donošenja odluka po njihovim zahtevima, to jest, neprisutnost obaveštenja o načinu i postupku ostvarenja prava, postupka ostvarivanja prava iz socijalne pomoći, kao i prava iz komunalnih delatnosti, te stambenih odnosa.

Odgovarajući na pitanje, na koja preduzeća i ustanove su meštani imali najviše primedaba, saopštila je da se od formiranih predmeta malo veći broj odnosio se na „Gradsku stambenu agenciju” i JKP „Vodovod i kanalizaciju”, ali i da se neretko dešavalo da isti organi lokalne samouprave otklone nedostatke već tokom samih postupaka.

Zbog toga što se događa da se građani obraćaju ombudsmanu zbog problema za koji pred ovom institucijom ne može da se sprovede postupak u punom obimu, s njima se obavlja razgovor da bi se ukazalo na postupak, način i instituciju kojoj treba da se obrate.

- Takođe, u Kancelariji Zaštitnika građana grada Pančeva potpuno besplatno se na predlog zainteresovanog građanina može sprovesti postupak posredovanja u mirnom rešavanju spora, što je još jedna od usluga u situaciji kada postoji problem u smislu komšijskih i porodičnih odnosa, izjavila je Jelena Stojković Sokolović.

Pored nadležnosti ombudsmana da postupa po pritužbama građana, Jelena Stojković Sokolović naglasila je kako se radi na unapređenju prava građana kroz iniciranje izmena, ali i kroz predlaganje Skupštini Grada novih odluka u vezi s pravima građana.
MarketingNajnovije vesti