Društvo

ŽMIG: Nedostatak kontinuirane podrške značajno utiče na kvalitet rada

Pančevo, Ned, 29/01/2017 - 13:30
Mirjana Marić


Kako je protekla 2016. godina, na šta su sve ponosne u svom radu, sa kojim teškoćama se susreću i kakvi su planovi za naredni period, pričale su za 013info Marijana Jović, Marija Subašić i Marina Balaž iz Ženske mirovne grupe Pančevo.

Šta ste sve uspele da realizujete ove godine?

Razvijanje kulture mira i nenasilja kroz aktivnosti zasnovane na feminisitičkim vrednostima, inkluziji i principima omladinskog rada – naša misija koju smo pokušale da i u ovoj godini radimo i živimo, kroz unapređivanje sebe i svog okruženja.

U 2016. godini fokusirale smo se na razvoj kapaciteta organizacije i edukaciju, sklapanje novih partnerstava, unapređenje kvaliteta Programa za mlade, zatim realizaciju aktivnosti u lokalnoj zajednici koje su namenjene ženama, mladima i stručnim pojedincima, pojedinkama i institucijama koje su aktivni u ovim oblastima.

Ponosne smo na održavanje kontinuiteta događaja Ženski dan koji realizujemo jednom mesečno u Pančevu. Ove radionice posećuju mnoge naše sugrađanke i na njima uče nove veštine, upoznaju se, stiču nova znanja i međusobno se podržavaju.

Podržavamo žene iz Pančeva da budu voditeljke radionica i prenose svoja znanja i iskustva iz oblasti umetnosti i ručnog rada, biciklizma, upravljanja vremenom, marketinga, psihologije, aktivizma... Teme radionica su veoma raznovrsne i žene različite dobi i interesovanja rado posećuju ovaj događaj koji se ne održava samo u Pančevu već i lokalnim nasiljenim mestim sa ženskim udruženjima i drugim zainteresovanim ženama i devojkama, a ove godine to su bila Kačarevo i Dolovo.

Trudimo se da podižemo kapacitete organizacije ŽMIG kroz proces kreiranja strateškog plana, a takođe pružamo priliku mladima za različite edukacije na temu ljudskih prava, inkluzije, vršnjačke edukacije, rodno zasnovanog nasilja koje smo održale u ovoj godini. Podržavamo ih i za pohađanje edukacija u drugim gradovima Srbije, na primer na temu mirovnog aktivizma i digitalne bezbednosti. U protekloj godini započele smo i lokalno istraživanje na temu vršnjačkog nasilja i nasilja prema mladima iz osetljivih grupa koje je podržao grad Pančevo. Važan nam je kontinuitet rada sa mladima koji smo se trudile da održimo i ove godine kroz sastanke i radionice na kojima smo zajedno promišljali o njihovim potrebama, onome što ih intrigira, koji su izazovi sa kojima se susreću u školi, ljubavi, prijateljstvu, poslu... Uživanje u igri, aktivizam i radost učenja su neke od vrednosti koje gajimo i sa mladima smo rado učestvovale u različitim gradskim manifestacijama i javnim akcijama, a takođe smo posetile i beogradske festivale umetnosti, aktivizma i feminizma. Radile smo na dva velika i značajna projekta kroz koje smo sa organizacijom Autonomni ženski centar iz Beograda organizovale obuku za mlade i zaposlene u obrazovnim institucijama u Pančevu, na temu rodno zasnovanog nasilja. Zapaženo je bilo i učešće u obeležavanju kampanje “16 dana aktivizma borbe protiv nasilja nad ženama” kao i potpisivanje peticije da 18. maj bude proglašen za Dan sećanja na ubijene žene žrtve nasilja. Zatim, sa organizacijom Labris i važnim akterima iz svih državnih ustanova u Pančevu, postale smo deo gradske mreže za prevenciju diskriminacije LGBT osoba kojom koordiniramo zajedno sa Savetom za rodnu ravnopravnost Pančeva.

Tokom godine učestvovale smo na različitim javnim događajima i marševima za prava žena, želeći da kao građanke i aktivistkinje pokažemo otpor nasilju i fašizmu, kao i zalaganje za ravnopravnost, toleranciju mir i nenasilje.

Na šta ste posebno ponosne?

Na to što uspevamo da radimo u izazovnim uslovima, što i dalje imamo energije i motivacije iako naš rad nije adekvatno vrednovan, što smo uporne i istrajne da radimo i stvaramo okruženje u čije vrednosti verujemo.

Takođe, što postoje ljudi koji prepoznaju i podržavaju naše vrednosti i smatraju značajnim što za te vrednosti zastupamo. Ponosne smo što mladi koji dolaze na naše aktivnosti vide ŽMIG kao mesto okupljanja i slobode, mesto gde su prihvaćeni I uvaženi, na  njihov rast, na promene koje kod njih vidimo, na ideje koje imaju.

Ponosne smo što nam žene koje dođu na naše aktivnosti kažu da im vreme i razgovor sa nama prijaju, da se bolje i snažnije osećaju…

Ponosne smo što naš rad prepoznaju organizacije iz zemlje i inostranstva i pozivaju nas na saradnju.

Ponosne smo na nas, jedna na drugu, na naše vrednosti, na to ŽMIG raste…

img_9392.jpg

 

Šta vam daje motivaciju da i dalje radite?

Verujemo da svakoj osobi pripadaju bezbedno okruženje, dostojanstven život i podrška za lični rast i razvoj. U vreme kada su vrednosti slobode i ravnopravnosti ugrožene i kada je teško biti ona koja će javno iznostiti stav koji nije popularan kod većine, motivaciju nam daju vrednosti kroz koje radimo i živimo. Solidarnost, odgovornost prema sebi i drugima, mir i nenasilje, različitost kao snaga, to su neke od vrednosti koje nas motivišu i stalno podsećaju da se borimo za svoja i prava obespravljenih.

Pozitivne povratne informacije koje dobijamo i bezbedan prostor koji pravimo govore da postoje one i oni koji nas prepoznaju, sa nama istraju, koji se pridružuju.

Koji govore da im je važno da budu saslušani, poštovani u svojoj različitosti, razumevani u ličnim vrednostima i životnim izazovima, a to su različiti mladi ljudi, srednjoškolci i srednjoškolke iz Pančeva, osobe sa invaliditetom, žene i devojke, mame i bake, aktivistkinje, građanke i građani Pančeva.

Da li ste zadovoljne odzivom žena na vaše događaje? 

S obzirom da raspon oblasti i tema kojima se bavimo uključuje kvalitetno slobodno vreme, umetnost, lični rast i razvoj, aktivizam, feminizam, ženska prava, inkluziju, mir i nenasilje i mnoge druge, odziv žena i devojaka na događaje je veoma različit.

Primećujemo da je ženama vrlo izazovno da se uključe u društveno - političke procese, posebno one koje se tiču njihovih prava ili nasilja nad ženama, a zbog straha od osude okoline, predrasuda, neinformisanost i nemanja kulture za bavljenje ovakvim temama. Sa druge strane primećujemo postojanje interesovanja za feminizam, ženska prava, suprotstavljanje nasilju, kod mladih žena i devojaka koje najčešće putem interneta i neformalnog obrazovanja dolaze do novih saznanja, otkrivaju poznate naučnice, revolucionarke, umetnice koje su se i same kroz istoriju borile za svoja prava, a koje su nevidljive u formalnom školskom obrazovanju.

Gde još ima prostora za napredak?

Prostor za napredak prepoznajemo u boljoj organizaciji rada i unapređenju upravljanja organizacijom, što bi dovelo do većih rezultata i snažnijih efekata našeg rada. Nakon toga mogle bismo da radimo na širenju aktivnosti ŽMIG-a i u lokalnoj zajednici, a i šire.

Bilo bi nam značajno da u perspektivi proširimo aktivnosti tako da pokrivaju veći broj žena i mladih sa kojima radimo, da povećamo broj saradnica organizacije, da proširimo vrstu podrške koju pružamo…

Sa kojim se teškoćama kao udruženje susrećete? 

Nedostatak kontinuirane podrške što značajno utiče na kvalitet rada. S obzirom da se projektno finansiramo, u periodima kada nema projektnih aktivnosti radimo volonterski te nismo u mogućnosti da održimo kontinuitet na svim poljima i onda određene aktivnosti trpe jer smanjujemo njihov obim zarad održavanja kvaliteta i kontinuiteta.

Takođe, značajno nam otežava rad i to što nemamo kancelariju i prostor za rad što usložnjava planiranje, pripremu i realizaciju svih aktivnosti koje sprovodimo.

Pored naavedenih tehničkih i finansijskih faktora, stavovi sa kojima se kroz rad susrećemo takođe predstavljaju izazov. Zbog postojanja stavova koji se kose sa ljudskim pravima, koji pozivaju na nasilje ŽMIG i postoji. Međutim, oni nam značajno otežavaju rad jer su prepreka za dosezanju mladih sa kojima radimo ili utiču na to da li ćemo uspeti da obezbedimo sredstva za rad…

Šta bi vaš rad učinio kvalitetnijim, da li vam nešto nedostaje?

Ono što nam nedostaje jeste prostor za rad . Ukoliko bismo imale kancelariju za rad i mesto gde bismo održavale naše redovne sastanke sa mladima naš rad bi bio još kvalitetniji i vidljiviji.

Kakvi su planovi za 2017. godinu?

Prvog janura je počeo projektat ”Izbor, podrška, odluka” koji finansira MDRI Srbija. Ciljna grupa projekta su mladi sa smetnjama u razvoju. Kroz ovaj projekat želimo da informišemo javnost o konceptu poslovne sposobnosti i donošenju odluka uz podršku i da pružimo adekvatnu podršku mladima sa smetnjama u razvoju iz prograna za mlade ŽMIG u donošenju za njih važnih odluka.

I ove godine ćemo nastaviti saradnju sa Autonomnim ženskim centrom na projektu „Nulta tolerancija na rodno zasnovano nasilje – feministička promena obrazovnog sistema“ i sa Labrisom na projektu „The Network Change for Serbia’s LGBT Community“.

Naravno realizovaćemo i Ženski dan jednom mesečno. Planiramo da u još nekim selima realizujemo Ženski dan i uspostavimo saradnju sa ženskim seoskim udruženjima.

Sledeći Ženski dan će biti u februaru, tema je Klot frket, a realizovaće ga žene iz udruženja „Panonke“. Više informacija o samom događaju biće objavljene na FB Ženski dan Pančevo.

Poruka za naše sugrađanke. 

Svaki dan je Ženski dan!

Da svaka ženska glava zna svoja prava!

Ne ŽMIGajte na diskriminaciju!
MarketingNajnovije vesti