Prilaz
Hronika

Inicijativa "Odbranimo Teslu" od Gradskog veća Pančeva zatražila privremenu meru zabrane radova kod platana

Izvor: 
013info Čet, 29/07/2021 - 08:38


Inicijativa "Odbranimo Teslu" je prošle nedelje u saradnji sa Advokatskom kancelarijom "Mijatović & Pavlović" podnela Gradskom veću Pančeva Zahtev za određivanje privremene mere zabrane daljih izvođenja radova kod posečenog platana u Ulici Miloša Obrenovića i zahtev uua poništavanje i ukidanje rešenja i potvrda na osnovu kojih se ovi radovi izvode.

 

Kako je navode u obrazloženju svog zahteva, Sekretarijat za urbanizam, građevinske, stambeno – komunalne poslove i saobraćaj, potom Sekretarijat za inspekcijske poslove, Odeljenja komunalne inspekcije i JP „Urbanizam“ Pančevo su doneli osporene akte u suprotnosti sa odredbama zakona koje su bili dužni da poštuju, čime su, ne samo povredili zakon, već i izvršili nekoliko krivičnih dela koja se gone po službenoj dužnosti. U narednom periodu, podnosioci ovog zahteva će podneti i krivične prijave, kako lokalnom tužilaštvu, tako i odeljenju tužilaštva za borbu protiv korupcije, s obzirom na stepen zloupotreba u radu predstavnika prethodno pomenutih organa.

U nastavku zahteva, podnosioci pojedinačno obrazlažu u čemu se sve ogledaju nezakonitosti u radu i zbog čega je Gradsko veće, kao drugostepeni organ, dužno da odmah reaguje i donese najpre rešenje o određivanju privremene mere u skladu sa članom 105 ZOUP-a, bez odlaganja, a potom i poništi, odnosno ukine rešenja saglasno članovima 183 i 184 ZOUP-a.

Oni se pozivaju na plansku dokumentaciju PGR Pančeva i PDR naselja Tesla, imaju primedbu na Urbanistički projekat kao i na Rešenje Sekretarijata za inspekcijske poslove - odeljenja Komunalne inspekcije.

Podnosioci ističu pre svega da je potrebno postupiti u skladu sa zakonom  i bez odlaganja doneti rešenje o zahtevu za određivanje privremene mere.

- Ovo predstavlja zakonsku obavezu Gradskog veća, ne samo zbog toga što je to potrebno učiniti zato što je izričito propisano članom 105 ZOUP-a, već i zbog toga što sve prethodno izneto ukazuje da je reč o grubim nezakonitim radnjama organa lokalne samouprave, koje u svom postupanju imaju i niz krivičnih dela, navode oni.

 

Što se krivičnog postupka tiče, podnosioci će posebno podneti krivične prijave nadležnim tužilaštvima, a po potrebi aktivirati i međunarodne mehanizme zaštite.

 

- Nadalje, nesporna je činjenica da je niz nezakonitih radnji prilikom odobravanja projekta učinjen od strane organa javne vlasti na teritoriji grada Pančeva. Pre svega, Sekretarijat za urbanizam kao najodgovorniji za protivpravno odobravanje projekta koji nije ispunio prethodne uslove za odobravanje, nije pribavio potrebne saglasnosti, nije uzeo u obzir PDR naselja Tesla, niti niz drugih radnji koje su ranije obrazložene, dodaju u zahtevu.

 

Podnosioci Zahteva skreću pažnju da je Gradsko veće u ovom trenutku u zakonskoj obavezi da bez odlaganja donese rešenje o privremenoj meri, a potom da ukine, odnosno poništi sve navedene odluke kako bi se sprečilo dalje nezakonito postupanje.

 

 
MarketingNajnovije vesti