Petrohemija požar Foto: N. M.
Hronika

PANČEVO: Više nadležnih institucija istražuje požar u Etilenu - Petrohemija neće raditi do završetka sanacije

Izvor: 
013info Uto, 14/09/2021 - 16:54


Na interesovanje 013info o požaru od 3. septembra u Petrohemiji, a posebno o okolnostima i posledicama, ta državna kompanija odgovorila je da su “nakon požara na procesnoj opremi u fabrici Etilen u skladu sa internim procedurama kod ovakvih akcidenata formirani timovi koji rade na utvrđivanju uzroka požara”.

“Dok se u potpunosti ne završi rad timova nije moguće davati bilo kakve informacije u vezi sa požarom. Fabrika Etilen i ostale petrohemijske fabrike u Pančevu biće u zastoju do završetka svih radova na sanaciji postrojenja. O startnim aktivnostima javnost će bii blagovremeno obaveštena”, navodi se u kompanijskoj informaciji.

Dodaje se da inspekcijski nadzor povodom ovog događaja sprovode Ministarstvo zaštite životne sredine, Sektor za nadzor i preventivno delovanje u životnoj sredini, Odsek za udese i Ministarstvo unutrašnjih poslova, Sektor za vanredne situacije – Odeljenje za vanredne situacije Pančevo.

Iz Petrohemije navode da je poslovanje te kompanije u  potpunosti usklađeno sa “zakonskim i podzakonskim propisima iz oblasti zaštite od požara, smanjenja rizika od katastrofa i upravljanja vanrednim situacijama, zaštite životne sredine kojima su utvrđene posebne obaveze za petrohemijska postrojenja”.

“HIP Petrohemija spada u prvu kategoriju ugroženosti od požara i u Seveso postrojenja prvog reda i u skladu sa tim, kompanija poseduje sva potrbna dokumenta koja su usaglašena i odobrena od strane nadležnih organa (Plan zaštite od požara, Izveštaj o bezbednosti, Plan zaštite od udesa, Procena ugroženosti od elementarnih nepogoda i drugih nesreća, Plan zaštite i spasavanja) kojima su definisani postupci reagovanja u slučaju požara i ostalih vanrednih situacija”, navela je kompanija.

Dodaje sa da su “svi zaposleni, a posebno procesno osoblje i pripadnici vatrogasne jedinice obučeni, osposobljeni i opremljeni za adekvatno reagovanje u svim vanrednim situacijama”.

“HIP – Petrohemiji se obavljaju redovne kontrole svih postrojenja. U skladu sa bezbednosnim procedurama kompanije, u slučaju potrebe preduzimaju se sve neophodne mere i radnje u cilju sprečavanja uticaja na radnu i životnu sredinu, uz istovremeno merenje svih relevantnih parametara. O ovakvim događajima odmah se obaveštavaju nadležni gradski, pokrajinski i republički organi za zaštitu životne sredine”, navela je Petrohemija.

 

 
MarketingNajnovije vesti