Sud Pančevo
Hronika

U Pančevu 13 medijatora pomaže da se sporovi reše bez suda

Pančevo, Ned, 17/09/2017 - 10:43
Vladimir ĐokovićMedijacija je postupak za alternativno rešavanje sporova, fleksibilniji, brži i jeftiniji od sudskog postupka. Medijacijom se rasterećuju sudovi, a suprotstavljene strane spor rešavaju mirnim putem van sudske procedure. Pregovorima uz pomoć medijatora.

Medijator nije sudija nego treća neutralna osoba koja posreduje u rešavanju spornog odnosa stranaka. Medijatori mogu biti sudije, advokati i drugi istaknuti stručnjaci iz različitih oblasti. A moraju biti upisani u Spisak posrednika ( https://www.mpravde.gov.rs/intermediaries.php).

Među medijatorima u Pančevu su i: Snežana Agatonović Stejić, diplomirani pravnik, Darko Autišer, advokat, Ljiljana Babić Višekruna, advokat, Jasna Božić, diplomirani pravnik, Aleksandar Veselinović, advokat, Dragan Zgerđa, advokat, Zoran Jakovljević, advokat, Biljana Jerotić, šumarski inženjer, Jelena Jonovska advokat, Mirjana Kerekeš diplomirani pravnik – inspektor, Marinela Ljubić Todoran advokat, Đura Pavlović diplomirani ekonomista i Jelena Stojković Sokolović diplomirani pravnik.

Medijatori imaju visoku stručnu spremu, prošli su posebnu obuku, nisu pod istragom i nisu osuđivani, dostojni su, a imenuje ih predsednik suda.

Medijacija može biti primenjena u bilo kojoj fazi spora u imovinsko-pravnim odnosima fizičkih i pravnih lica, trgovinskim, upravnim i krivičnim sporovima. Ako obe strane u postupku dobrovoljno predlože medijaciju. Medijacija nije moguća tamo gde je zakonom propisana isključiva nadležnost suda ili drugog organa gde je medijacija isključena.

Pokretanje medijacije je moguće sve do nastupanja pravosnažnosti. Čak i u žalbenom postupku. A na nju može uputiti i sud u saglasnost obe strane u postupku.

Sam postupak medijacije je neformalan, pa se stranke sporazumevaju o načinu sprovođenja. Medijacija spade u hitne postupke i može da traje do 30 dana.

Medijacija se završava sporazumom strana na koji se primenjuje odredbe zakona koji uređuju vansudsko i sudsko poravananje.

Svrha medijacije dogovor koji suprotstavljenim stranama omogućava da izbegnu trošenje vremena i novca na sudski postupak. Pomaže i rehabilitaciji i učvršćivanju poremećenih međuljudskih odnosa. A smanjuje i broj sudskih sporova.

Na službenom internet sajtu Višeg suda u Pančevu postoji obrazac i detaljno uputstvo za otpočinjanje procesa medijacije (http://www.pa.vi.sud.rs/UputstvozaMedijaciju.html).
MarketingNajnovije vesti