Izdavačka kuća "Evoluta" predstavlja knjigu

FRIDINA ČAROBNA KUĆA

Izvor: 
IK Evoluta Sre, 04/05/2016 - 14:12
Laban Karik HilOva priča, koja predstavlja spoj stvarnog i izmišljenog, počinje onog dana kada se Frida razvela od poznatog umetnika Dijega Rivere, uvodeći čitaoca u svet stvarnih događaja istupajući, međutim, iz okvira svakodnevnog života. Kao i na Fridinim slikama, autor ovog romana na scenu uvodi likove, dečaka i devojčicu, koji se sa znamenitom slikarkom sreću pod veoma neobičnim okolnostima. Ukršta vešto podatke iz Fridinog života sa izmišljenim događajima, da bi nadasve otkrio tajnu stvaralačke motivacije neobične slikarke.

„U priči ‘Fridina čarobna kuća’, kao i u svim ostalim, mnogo toga je nestvarnog. Paradoksalno, upravo nam je nestvarno potrebno da bismo otkrivali istinu. Priče nam omogućavaju da otkrijemo suštinu o sebi i ljudskoj sudbini, potrebne su nam jer nisu ograničene pojedinostima iz stvarnog života. Priče povezuju i menjaju činjenice, približavajući nas istini koju retko otkrivamo i stvarnom životu”, kaže Laban Karik Hil o svojoj knjizi.

Pored romaneskne, ova knjiga sadrži i dokumentarnu priču o Fridi Kalo. Životu i delu ove slikarke Karik Hil je posvetio značajno poglavlje ove knjige, koje pokazuje kako se velika umetnica suočavala i „rvala“ sa fizičkim patnjama obuzeta snažnom voljom za životom savladavala fizička ograničenja i bol postavši jedna od najvećih meksičkih umetnica. Laban Karik Hil je pisac za decu i profesor, napisao je preko dvadeset pet knjiga. „Haremska muzika“ je kulturna istorija preporođenog Harlema, nagrađeno delo na kom je radio čitavu deceniju. U „Ekstremnim misterijama“se bavio opasnim sportom, a „Fridina čarobna kuća“ predstavlja slikarku Fridu Kalo.
MarketingNajnovije vesti