Politika

DS PANČEVO: Razvijajmo agrobiznis - odložimo prodaju oranica strancima

Pančevo, Čet, 10/08/2017 - 07:58
Vladimir Đoković


Demokratska stranke oglasila se saopštenjem na temu kako da Pančevo od varošice, što je sada, ponovo postane krupan privredni centar.

Prioritetno, uz angažovanje izvršnih organa gradske uprave, stručnih službi lokalne uprave, naučno-stručnih institucija u gradu (napr. Institut ,,Tamiš” kao i druge organizacije za razvoj i inženjering) i naravno novoformirane Agencije za razvoj Južnpg Banata, potrebno je uraditi DUGOROČNI PROGRAM za stvaranje uslova za oživljavanje industrijalizacije i reindustrijalizacije u opštini. Industrijalizacija i reindustrijalizacija treba da obuhvate sve oblike domaćeg i stranog investiranja.

DS predlaže da budući program mera obuhvati period od decenije. A posebno se naglašava potencijal odnosa primarne poljoprivredne i industrijske proizvodnje kao više faze prerade.

DS konstatuje da je Pančevo sada “industrijska rupa” a pre 30 godina imalo je 41.000 zaposlenih i radno sposobnih a nezaposlenih nije bilo.

Krajnji cilj sveobuhvatnog Programa industrijalizacije i reindustrijalizacije je stvaraoe najmanje 10.000 novih radnih mesta u industriji opštine Pančevo do 2030. godine. A bez razvijene industrije nema ni demokratije i dobre socijalne politike u društvu, ocenjuje se u saopštenju DS-a.

DS smatra da razvijeno ratarstvo i stočarstvo jesu materijalna baza za razvoj agroindustrije.

Takođe se treba zalagati sa nivoa opštine, kod određenih državnih institucija, za odlaganje pune primene Zakona koji omogućuje prodaju poljoprivrednog zemljišta stranim državljanima, jer nisu ostvareni svi efekti iz Sporazuma o pridruživanju EU. Naši poljoprivrednici nisu još ekonomski ojačali i nisu spremni za evrppsku konkurenciju.Takođe, niža cena poljoprivrednog zemljišta u Srbiji za dva dp tri puta, stvorila bi uslove za preprodaju zemljišta i za špekulativne radnje, zaključuje se u saopštenju DS-a koje potpisuje VD predsednik gradskog odbora Dragoljub Krstić.
MarketingNajnovije vesti