Gradsko veće

„Obračun” sa uzurpatorima poljoprivrednog zemljišta

Pančevo, Čet, 30/06/2016 - 18:00
Mirjana Marić


PANČEVO, 30. jun – Na desetoj sednici Gradskog veća u ovom sazivu većnici su usvojili nacrt odluke o skidanju useva sa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, odluku o u vezi sa utvrđivanjem „XVII međunarodnog moto susreta“ za gradsku manifestaciju, i saglasili se pozitivno o inicijativi Kulturnog centra Pančeva i Javno komunalnog preduzeća „Mladost“ Pančevo o saradnji koja podrazumeva realizaciju kulturnih sadržaja i omladinskih programa na lokaciji gradskog bazena tokom 2016. godine.

Na sednici je usvojena i inicijativa da se JKP-u „Mladost“ koje se bavi održavanjem i upravljanjem svih sportskih objekata i terena koji su upisani na Grad Pančevo, povere na upravljanje tereni i objekti u Vojlovici, odnosno parcela na kojoj se nalazi Sportski centar „Vojlovica“ u cilju unapređenja sporta u gradu Pančevu. „Nedavno smo dobili zvanično rešenje da smo postali vlasnici ove parcele, ozakonjenje je urađeno i ove terene možemo da poverimo na upravljanje JKP-u „Mladost“. Do sada je ovo zemljište bilo uzurpirano. Neki ljudi koji nisu predstavnici grada su iznajmljivali termine i ostvarivali protiv pravnu korist“, rekao je Aleksandar Farkaš, član Gradskog veća i dodao:

„Ovom odlukom se JKP „Mladost“ uvodi u upravljanje i prestaje bilo kakva druga aktivnost ljudi koji su trenutno tamo. Mi ćemo nakon Skupštine, ako ova odluka bude usvojena, ući u posed i sve termine Sportskog centra „Vojlovica“ iznajmljivaće JKP „Mladost“, kao i na SC „Mladost“ i SC „Strelište“. ”

Manifestacija „XVII međunarodni moto susret“ proglašena je gradskom manifestacijom, i ovom odlukom organizatorima je odobreno postavljanje manjih montažnih, pokretnih i drugih objekata privremenog karaktera na površinama javne namene. Manifestacija će se održavati od 15. do 17. jula 2016. godine.

Današnju sednicu u velikoj meri obeležilo je izlaganje većnice za poljoprivredu, selo i ruralni razvoj Zorice Repac, koja je u okviru tačke koja se odnosi na skidanje useva sa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, najavila da će nakon usvajanja ove odluke na Skupštini biti pojačan rad odgovarajućih radnih grupa, u cilju rešavanja situacije ilegalne uzurpacije državnog poljoprivrednog zemljišta.

„Poljoprivredno zemljište u državnoj svojini je nastavljeno da se obrađuje bez pravnog osnova. Takvo stanje je izazvalo opšti haos na terenu koji rezultira unazad nekoliko godina. Na predlog Ministarstva poljoprivrede, Vlada Republike Srbije je donela zaključak, odnosno preporuku za agrarnu ekonomsku godinu 2015/2016., kojom se omogućava da svi uzurpatori koji su ušli u posed državnog zemljišta bez pravnog osnova, mogu da to što koriste stave u legalne tokove sa preporučenom cenom od 191 evro”, rekla je Zorica Repac i dodala:

„Na osnovu takvog zaljučka, vansudskim poravnanjima je napravljeno blizu 200 prijava i to obuhvata površinu preko 5000 hektara. Sekretarijat za poljoprivredu, selo i ruralni razvoj u ovom momentu nije zadovoljno, iako su ovo prilično dobri rezultati, jer se na osnovu programa o korišćenju poljoprivrednog državnog zemljišta nedvosmisleno pojavljuju i vide površine oko 3000 hektara. Mišljenja smo i krajnje odlučni da iskoristimo sva zakonska prava da se obračunamo sa uzurpatorima i da to stavimo u neke prave tokove, jer će novac koji je namenjen za nadoknadu korišćenja državnog poljoprivrednog zemljišta obogatiti naš budžet.

Član 62, Zakona o poljoprivednom zemljištu omogućuje nam da protiv takvih ljudi krenemo u borbu sa apsolutno svim mogućim raspoloživim zakonskim sredstvima.”

Skidanje useva će se obaviti na parcelama u svojini Republike Srbije, kojima raspolaže i upravlja Republika Srbija preko Ministarstva, koje su obuhvaćene Programom zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u gradu Pančevu za tekuću godinu, kao i sa građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Pančeva, a za one koje nije zaključen ugovor o zakupu.

Većnici su usvojili i Odluku o konverziji potraživanja grada Pančeva u kapital grada Pančeva u DOO „HIP Azotara“ Pančevo.

M. M. Veličković
MarketingNajnovije vesti