PR

Izazovi i prednosti online učenja: kako se odvija nastava na daljinu

Pančevo, Ned, 05/04/2020 - 15:33


Pohađanje nastave na daljinu, već nedeljama unazad postalo je realnost širom planete. Zamena učionica i đačkih klupa virtuelnim učionicama i održavanje nastave putem online platformi predstavlja promenu i izazov kao za učenike, tako i za nastavnike. Ipak, da postoje i prednosti ovakvog učenja, svedoči Velimir Radlovački nastavnik informatike i informacionih komunikacionih tehnologija, programiranja i poslovne informatike u školskom centru ,,Nikola Tesla’’ u Vršcu. Profesor Radlovački već dugi niz godina u nastavi koristi najnovije tehnologije, te ističe da nastava na daljinu u njegovoj školi protiče bez problema i da za većinu učenika ovakav vid učenja ne predstavlja nikakav problem, upravo zbog činjenice da su rođeni u vreme interneta i ne poznaju svet bez korišćenja pretraživača.

"Učenici su odlično prihvatili ovakav vid nastave i zadovoljni su, vidim da se i kolege nastavnici prilagođavaju, formirane su grupe za sva odeljenja, časovi su ubeleženi u elektronskom dnevniku i za sada sve funkcioniše besprekorno", ističe Radlovački.

S druge strane on smatra da ovakav način učenja donosi i mnoge izazove, posebno za nastavnike, koji imaju više obaveza poput pripreme elektronskih materijala za čas, ali i praćenja i ocenjivanja aktivnosti učenika na daljinu.

„Na sreću, IT kompanije su priskočile u pomoć, kako bi se ovi izazovi prevazišli, pa su primera radi na Microsoft platformi „Office 365 A1“ otvoreni nalozi za sve učenike i sve nastavnike u Srbiji", rekao je nastavnik.

Pored programa na koje su se i učenici i nastavnici već navikli poput Word-a, Excel-a, PowerPoint-a i Onedrive-a, deo paketa Office 365 je i Microsoft Teams, koji pruža brojne mogućnosti krerianja nastave i komunikacije među nastavnicima i učenicima.

"U okviru Teams-a, nastavnik može da zadaje zadatke, ocenjuje direktno u aplikaciji, da četuje i da pravi video konferencije sa učenicima. Postoji prostor za čuvanje fajlova, a platforma je dostupna sa bilo kog uređaja i internet pretraživača“ objašnjava Radlovački i dodaje da je u njegovoj školi u kojoj se dosta učenika obrazuje u okviru IT računarskih profila, izuzetno važno da učenicima budu dostupna sredstva koja će kasnije koristiti na radnom mestu.

Inače, Velimir Radlovački je i sam kreirao neke od besplatnih Microsoft online kurseva, koji su namenjeni stručnom usavršavanju nastavnika, a svojim kolegama poručuje da je siguran da će brzo prevazići poteškoće sa kojima se trenutno susreću i da će im ovakav vid nastave doneti brojne prednosti. Takođe predlaže im i da sami osmišljavaju aktivnosti koje će biti zanimljive njihovim učenicima, kako bi ih na taj način dodatno motivisali.
MarketingNajnovije vesti