FOTO: Vladimir Hudjec
Slovački

Adventný večierok v Hajdušici

Izvor: 
Alena Kulíková Pet, 21/12/2018 - 22:00Tekst na srpskom jeziku

Štvortýždňové obdobie adventu je  časom duchovnej prípravy  a pokania pred Vianocami. Všetci netrpezlivo očakávajú tieto radostné sviatky narodenia Spasiteľa. V  takmer každom cirkevnom zbore vo Vojvodine,veriaci sa schádzajú na večierky a modlitbami, piesňami a priliehavým biblickým zamyslením pripravujú sa na sviatky. Okrem toho často si na tie večierky povolávajú aj iné cirkevné zbory  a tak sa spoločne zamýšľajú na význam týchto sviatkov.  

Tak to bolo aj v tretiu adventnú nedeľu 16.decembra, kedˇ sa v Hajdušickom cirkevnom zbore zoskupili okrem domácich na čele s pána farárom -  administrátorom tohto zboru Sladjanom Danielom Srdićom aj hostia z Jánošíka a Padine. Slávnostnú priliehavú kázeň slova Božieho mal na starosti pán farár z Padiny Ján Cicka. Spevom sa zapojil jánošícký spevokol a tak spríjemnil zimné chvíle v chráme. 

Po nešporných službách Božích prebiehalo posedenie pri občerstvení a rozhovore, kde okrem spoznávania sa, známi preberali bežné aktivity a každoddené diania z rodiny a cirkvi.
MarketingNajnovije vesti