Mladšia skupina pokračuje v tradícii

Neodmysliteľnou súčasťou Štedrého večera je aj Betlehem

Izvor: 
Alena Kulíková Sre, 27/12/2017 - 18:54

Po ukončení slávnostných štedrovečerných služieb Božích a návrate z kostola nasledovala večera a kamarátenie v rodine. Každá rodinka netrpezlivo očakávala príchod Betlehema, ktorý je neodmysliteľnou súčasťou Vianoc. 
 
Vojlovičania si v pôvodnej forme zachovali zaujímavú tradičnú obyčaj Chodenia s Betlehemom, ktorú i v súčasnosti predvádzajú na Štedrý večer, ktorá datuje z roku 1936. Na Štedrý večer aj toho roku malá skupinka kostýmových mládežníkov nazývaných Betlehem prechádzala sa ulicami Vojlovice. V skupine je od 8 do 12 účinkujúcich. Ústrednou postavou je hviezdar, ďalej dvaja anjeli, traja králi a niekoľko mladších a starších pastierov – čobanov. Predstavenie sa začína  klopkaním na okno a otázkou:  Prímete Betlehem? Najprv sa opýtajú gazdu každej evanjelickej domácnosti či chce aby im zvestovali krásnu správu o narodení Ježiša Krista. Po kladnej odpovede nasleduje pieseň  Sláva Bohu… a uvítanie skupinky v domácnosti, kde divadielko pokračuje. Po zvestovaní narodenia Syna božieho odspievajú ešte jednu pieseň a celej rodine zaželajú zdravia a šťastia. Potom navštevujú ďalšie rodiny a tak predstavenia pokračujú  až do rána.. Prvé hrajú v dome kde sa nacvičovali, potom idú po celej dedine a vrátia sa tam, odkiaľ začali. Do rána, lebo aj do 50 – 70 domov idú za tú noc. Pokým nesvitá. Pastieri si  mažú sadzami tváre a ruky, a pri odchode z každého domu zamažú dievkam tvár.  Všade dostávajú fľašu vína a dináre ktoré si časť rozdelia a druhú časť darujú na cirkev. 
 
betlehem_1.jpg

 

 
Stať sa členom skupiny betlehemcov je dnes samozrejmosťou ale aj hrdosťou lebo sa pokračuje medzigeneračný prenos so starších na mladších a tým aj zachovávajú tradíciu ktorá sa zotrvala do dnes iba vo Vojlovici.
 
projekat_manjine_baner_2017.jpg

 
MarketingNajnovije vesti