Rukomet Dinamo Sloga
Sport

Grad Pančevo ponudio novac za sport

Pančevo, Ned, 17/02/2019 - 08:10
Vladimir Đoković

Grad Pančevo raspisao je javni poziv za sufinansiranje i finansiranje programa i projekata u oblasti sporta.  Pozivom su obuhvaćena pojedinačna davanja na ime postignutih sportskih rezultata kao i za razvoj sporta, a ciljevi su stvaranje uslova za učešće građana, zdravstvena prevencija, omasovljenje sporta u školama, unapređenje stručnog rada u sportu, promovisanje sporta kao zdravog životnog stila i podizanja kvaliteta sporta.

 

Programi sa kojima se može konkurisati trebalo bi da budu okrenuti građanima, vrhunskim sportistima i trenerima, kao i perspektivnim sportistima, odnosno za razvoj sportskih organizacija i manifestacije.

Mogu da konkurišu organizacije čije je sedište na teritoriji Pančeva, pod uslovom da rade godinu dana i da nisu u stečaju ili likvidaciji. Dodatne obaveza je da je sportska organizacija koja je podnosilac prijave i/ili zahteva donela odluku kojom su porodice sa troje i više dece oslobođene plaćanja troškova članarine za decu uzrasta do 14 godina (ispunjenost ovog uslova dokazuje se dostavljanjem odluke o oslobađanju plaćanja troškova članarine!

Prijave za gradsko su/finasiranje u oblasti sporta primaće se do 29. novembra a trebalo bi požuriti jer  je drugi rok do utroška sredstava. A sredstva opredeljena budžetom za ovu namenu su ograničena.
MarketingNajnovije vesti