Star Foto: pixabay
Srbija

Besplatna rehabilitacija u banjama za penzionere

Izvor: 
mediji Pon, 17/05/2021 - 15:50Penzioneri čija mesečna penzija ne prelazi 29.378 dinara i koji imaju prebivalište u Srbiji, mogu da se prijave za besplatnu rehabilitaciju u banjama i zdravstveno-stacioniranim ustanovama, a konkurs je raspisao Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje. Rok za prijave je 31. maj.

Pravo na desetodnevnu rehabilitaciju u banjsko-klimatskim lečilištima i zdravstveno-stacioniranim ustanovama imaju korisnici starosnih, invalidskih i porodičnih penzija, a kako navode iz Fonda, uslov je da pored penzije od 29.378 dinara, nemaju druga lična primanja.

Pravo da se jave na oglas imaju i korisnici penzija koji su to pravo ostvarili primenom domaćih propisa i koji primaju penziju iz inostranstva (preračunato po srednjem kursu NBS na dan 11.5.2021. godine 1€ = 117,5749 dinara), pod uslovom da zbir tih penzija iznosi do 29,378,00 dinara - navode iz Fonda.

Kompletan spisak ustanova kao i obrazac za prijavu dostupni su ovde.

Prijave za besplatnu rehabilitaciju se podnose udruženjima, odnosno odborima korisnika penzija sa područja filijale Fonda na kojoj korisnik ima prebivalište, a kako piše na sajtu, korisnici sa teritorije AP Kosovo i Metohija sa prebivalištem, odnosno boravištem van teritorije AP Kosovo i Metohija, prijave podnose najbližoj filijali Fonda prema mestu prebivališta.

Ukoliko penzioneri u vreme podnošenja prijave borave van svog mesta stanovanja, obrasce mogu da dostave i najbližoj organizacionoj jedinici Fonda.

Detaljne informacije o načinu prijavljivanja dostupne su na ovom linku.

 
MarketingNajnovije vesti