Foto: pxhere
Srbija

Đaci danas polažu test iz maternjeg jezika

Izvor: 
021 Sre, 23/06/2021 - 07:19
Osmaci će danas, 23. juna polagati završni ispit iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, sutra će rešavati zadatke iz matematike, a u petak kombinovani test.
 
Najavljeno je da će testiranje biti nešto lakše, sa više odgovora na zaokruživanje.
 
Đaci su dužni da u školu dođu najkasnije do 8:15h sva tri dana održavanja ispita. Testiranje počinje u 9 časova i traje 120 minuta. Oni koji završe pre toga mogu da predaju test dežurnom nastavniku, s tim što nije dozvoljeno da se napušta prostorija u kojoj se polaže ispit pre 9 i 45 časova.
 
Škola obezbeđuje po dve plave hemijske olovke za svakog đaka, pa na ispit iz srpskog i kombinovani treba poneti grafitnu olovku i gumicu, a iz matematike još i lenjir, trougao i šestar.
 
Nadležni preporučuju da se odgovori prvo pišu grafitnom olovkom (što nije obavezno), a tek na kraju plavom hemijskom olovkom. Ovo je važno jer se odgovori napisani grafitnom olovkom, kao ni prepravljani odgovori napisani hemijskom olovkom ili hemijskom druge osim plave boje, neće priznavati pri bodovanju. Upotreba takozvane piši-briši hemijske nije dozvoljena jer je mastilo ove olovke nestabilno pri zagrevanju, što prilikom skeniranja testova za pregledanje može da dovede do nestajanja zapisa.
 
Na završnom ispitu nije dozvoljeno korišćenje mobilnih telefona, kalkulatora, beležaka, papira, niti drugih materijala koji ne spadaju u propisan pribor za ispit. Učenici su dužni da na za to predviđeno mesto, ispred učionice, odlože svoje torbe, isključene mobilne telefone, kalkulatore i druga tehnička pomagala, pernice, beleške, papire, hranu i slično, osim vode/osvežavajućeg napitka, navodi se u uputstvu za učenike.
 
Na ispitu nije dozvoljeno prepisivanje, razgovor među učenicima i ometanje drugih đaka. Ko ne bude poštovao propisanu proceduru i uputstva dežurnih nastavnika rizikuje da bude udaljen sa testa i da ostane bez bodova, a moći će ponovo da ga polaže u avgustovskom roku.
 
Svaki od testova završnog ispita ima po 20 zadataka, od kojih svaki vredi po jedan poen. Ti bodovi se posle množe sa koeficijentom 0,65 za srpski i matematiku, odnosno sa 0,7 za kombinovani test, i tako se dobijaju poeni koji se računaju pri upisu. Po osnovu rezultata na maloj maturi može se osvojiti maksimum 40 poena, odnosno po 13 na testu iz srpskog i iz matematike, a 14 na kombinovanom.
 
Opšti uspeh se iskazuje brojem bodova tako što se prosek na kraju šestog, sedmog i osmog razreda, zaokružen na dve decimale, sabere i zatim pomnoži sa četiri. Sve petice u đačkoj knjižici donose maksimalnih 60 poena.
 
Osnovne škole objaviće preliminarne rezultate završnog ispita 27. juna do 10 časova.
 MarketingNajnovije vesti