Grafikon

Foto: Pixabay
Srbija

Deficit državnog budžeta na kraju jula 39,6 milijardi dinara

Izvor: 
N1/Beta Pon, 06/09/2021 - 15:31


Za sedam meseci deficit budžeta Srbije iznosio je 39,6 milijardi dinara, dok je javni dug na kraju jula bio 28,36 milijardi evra, što je 55,2 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP), objavilo je Ministarstvo finansija.

Na kraju juna javni dug je bio 28,26 milijardi evra, odnosno 55 odsto BDP-a.

Javni dug Srbije je na kraju prošle godine iznosio 26,66 milijardi evra, ili 57,4 odsto BDP-a.

Kada je reč o deficitu, on je za sedam meseci ove godine iznosio 39,6 milijardi dinara jer su prihodi bili 844,8 milijardi, a rashodi 884,4 milijarde dinara, objavilo je danas Ministarstvo finansija.

Samo u julu je ostvaren suficit u iznosu od 35,9 milijardi dinara.

U julu su naplaćeni prihodi u iznosu od 148,7 milijardi dinara, od čega su poreski prihodi iznosili 133,3 milijarde dinara.

Najveći deo poreskih prihoda odnosi se na uplatu PDV u iznosu od 61,5 milijardi dinara, akciza u iznosu od 43,7 milijardi dinara i poreza na dobit u iznosu od 14,4 milijarde dinara (jedan deo obaveza po osnovu konačnog obračuna prenet je iz juna).

Neporeski prihodi ostvareni su u iznosu od 14,8 milijardi dinara, a priliv donacija u julu iznosio je 0,6 milijardi dinara.

Rashodi su izvršeni u iznosu od 112,8 milijardi dinara.

Kako je precizirano, rashodi za zaposlene, u julu, su iznosili 27,3 milijarde dinara, subvencije su isplaćene u iznosu od 12,1 milijardu dinara, kapitalni izdaci 20,1 milijardu dinara, a transferi oranizacijama za obavezno socijalno osiguranje(fond PIO, RFZO, NSZ, fond SOVO) 10,9 milijardi dinara.

Na nivou opšte države u periodu januar – jul ostvaren je fiskalni deficit u iznosu od šest milijardi dinara i primarni fiskalni suficit u iznosu od 73,1 milijardu dinara.

Prema revidiranom planu izvršenja budžeta opšte države, za ovaj period planiran je fiskalni deficit u iznosu od 186 milijardi dinara, objavilo je Ministarstvo finansija.

 
MarketingNajnovije vesti