Foto: Pixabay
Srbija

Deset hiljada mladih čeka ugovor o zaposlenju "Moja prva plata"

Izvor: 
RTV Sre, 01/12/2021 - 13:51


Na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje nalazi se 482 hiljade nazaposlenih, a uskoro bi njihov broj mogao da bude i manji. Naime, oko 10 hiljada mladih trebalo bi da potpiše ugovor o zaposlenju u sklopu programa “Moja prva plata”

Program koji je počeo lane, namenjen je mladima do 30 godina sa završenom najmanje srednjom školom. Ugovori o zaposlenju potpisuju se na devet meseci, a direktor Nacinalne službe za zapošljavanje Zoran Martinović očekuje da im poslodavci i posle tog roka produže ugovore.

"Konkurisalo je oko 13 hiljada mladih ljudi a planira se da se uključi 10 hiljada " rekao je Martinović.

Gotovo pola miliona nezaposlenih u zemlji najmanje je u protekle dve decenije, kaže Martinović. Prema njegovim rečima, samo u prvih 10 meseci je gotovo 200 hiljada osoba sa evidencije pronašlo posao. Istovremeno, manje je i otpuštanja nego ranije, zaključuje Martinović.

Prosečan period čekanja na zaposlenje, kako kaže je, dve godine, a lista onih koji najlakše pronalaze posao godinama nepromenjena.

"Broj lica koja primaju novčanu naknadu se takođe smanjuje, a to pokazuje da se broj lica koja se otpuštaju, manji, prosečno imamo na mesečnom nivou, 33 hiljada lica da primaju pomoć" kaže Martinović.

Martinović navodi da je kvalifikaciona struktura onih koji su na birou vrlo nepovoljna jer je trećina bez kvalifikacija ili polukvalifikovanih a polovina sa srednjom stručnom spremom dok ostatak otpada na fakultetski obrazovane ljude. Prosek čekanja na posao je 2 godine.

Program „Moja prva plata“ samo je jedna od mera aktivne politike zapošljavanja koju sprovodi Nacionalna služba. Tu su i mnogi drugi programi finansijske podrške za nezaposlene i poslodavce, profesionalne orijentacije, planiranje karijere, dodatnog obrazovanja, prekvalifikacije, sajmovi zapošljavanja, klubovi za traženje posla i drugi.

Martinović navodi da su usluge koje pruža Nacionalna služba besplatne i za poslodavce i za nezaposlene, a slične poslove u našoj zemlji obavlja više od 100 privatnih agencija.
MarketingNajnovije vesti