Elektronska knizica Foto: RFZO
Srbija

Gde sve turisti iz Srbije mogu da iskoriste besplatno zdravstveno osiguranje

Izvor: 
Danas Sub, 02/07/2022 - 09:04I ove godine oni koji idu na godišnje odmore u inostranstvo mogu da iskoriste mogućnost besplatne zdravstvene zaštite ukoliko se radi o hitnoj medicinskoj pomoći.

Republički fond za zdravstveno osiguranje izdaje dvojezične obrasce za korišćenje zdravstvene zaštite tokom boravka u inostranstvu, a ova potvrda omogućava da to pravo ide na teret države, ali samo u slučaju hitne medicinske pomoći kako bi se otklonila neposredna opasnost po život i zdravlje.

Da bi osiguranici mogli da koriste ovu povoljnost u zemljama sa kojima Srbija ima zaključene sporazume o socijalnom osiguranju potrebno je da pre polaska na put pribave dvojezični obrazac, osim u slučaju Poljske i Velike Britanije, gde je potreban samo dokaz o osiguranju i putna isprava.

RFZO ima međudržavne ugovore sa 21 državom među kojima su Austrija, Belgija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Velika Britanija, Italija, Luksemburg, Mađarska, Severna Makedonija, Nemačka, Poljska, Rumunija, Slovačka, Francuska, Holandija, Hrvatska, Crna Gora, Češka, Slovenija, Turska i Švajcarska.

Srbija ima sporazumom i sa provincijom Kvebek.

Kako do potvrde?

Dvojezični obrazac ili potvrdu izdaje nadležna filijala RFZO, a na osnovu nalaza i mišljenja Lekarske komisije da osoba ne boluje, odnosno da nije bolovala od akutnih ili hroničnih bolesti u poslednjih 12 meseci, za koje je potrebno duže ili stalno lečenje.

Potrebnu dokumentaciju, gde su nalaz i mišljenje izabranog lekara i važeća karticu zdravstvenog osiguranja, osiguranik podnosi lično Lekarskoj komisiji nadležne filijale RFZO, a obrazac potvrde o zdravstvenom stanju koji popunjava izabrani lekar može da se nađe na sajtu Republičkog fonda.

Fond potvrdu može da izda najduže za period do 90 dana od dana izdavanja, a u slučaju potrebe za medicinskom pomoći u zemlji sa kojom Srbija ima zaključen ugovor, osiguranik predaje dvojezični obrazac nosiocu inostranog zdravstvenog osiguranja u mestu gde privremeno boravi.

Ukoliko obrazac nije izdat pre polaska na put, a ukazana je hitna medicinska pomoć u inostranstvu, dvojezični obrazac se, na zahtev inostranog nosioca zdravstvenog osiguranja, izuzetno može i naknadno izdati, navode u RFZO, ukoliko je ova mogućnost predviđena međunarodnim ugovorom.

Potvrda o ostvarivanju prava na korišćenje zdravstvene zaštite u inostranstvu može se koristiti u državnim klinikama u zemljama sa kojima postoji potpisan međudržavni sporazum.

Šta ako je odmor u zemlji sa kojom Srbija nema potpisan ugovor?

U slučaju da osigurano lice nije pribavilo potvrdu pre odlaska na put i hitne zdravstvene usluge u inostranstvu budu naplaćene, po povratku u zemlju direkciji RFZO podnosi zahtev za naknadu troškova.

Sa onim zemljama sa kojima nemamo sporazumom neophodno je, kako navode u RFZO pre polaska na put pribaviti  „Potvrdu o korišćenju zdravstvene zaštite u inostranstvu“.

U slučaju da nije pribavljena potvrda pre odlaska na put, a plačeni su troškovi hitnog lečenja u zemlji sa kojom Srbija nije zaključila ugovor, onda nema pravo na naknadu tih troškova.
MarketingNajnovije vesti