Novac
Srbija

Globalna poskupljenja pogurala i cene u Srbiji

Izvor: 
Dnevnik Čet, 16/09/2021 - 08:44Narodna banka Srbije (NBS) saopštila je da je povećanje inflacije od početka ove godine, karakteristično za većinu zemalja, izazvano globalnim faktorima.

Pri tome je inflacija u Srbiji niža u odnosu na većinu zemalja regiona sa istim režimom monetarne politike.

„Međugodišnje stope inflacije tokom ove godine, a naročito od aprila, pod uticajem su niske baze iz istog perioda prethodne godine, kada je tražnja za velikim brojem proizvoda bila na najnižem nivou i kada su sve zemlje beležile stope inflacije koje su bile znatno niže od uobičajenih”, navodi se u saopštenju.

Kako je objašnjeno, to se, pre svega, odnosi na cene nafte koje su tokom pandemije došle do svojih minimalnih nivoa, da bi se sa oporavkom tražnje tokom ove godine oporavile, nadmašile pretkrizne nivoe i poslednjih meseci su na znatno višim nivoima u poređenju sa prošlom godinom, piše Dnevnik.

„To je uticalo da derivati nafte imaju visok doprinos inflaciji svuda u svetu, pa i kod nas. Skoro jedna četvrtina avgustovske inflacije u Srbiji direktna je posledica rasta svetske cene nafte i derivata nafte na domaćem tržištu”, ističe se u saopštenju NBS povodom tumačenja u javnosti o kretanju inflacije u Srbije.

Republički zavod za statistiku je objavio da je u avgustu mesečna inflacija bila 0,9 odsto a međugodišnja 4,3 odsto.

NBS je navela da cene ostalih primarnih proizvoda i industrijskih sirovina takođe beleže rast na globalnom nivou, paralelno sa oporavkom ekonomske aktivnosti, koji je u najvećem broju zemalja brži od očekivanja i dovodi do zastoja u proizvodnji i snabdevanju, odnosno do situacija u kojima ponuda ne može u kratkom roku da zadovolji nagli rast tražnje.

„To pokazuju i globalne cene žitarica, uljarica i drugih poljoprivrednih proizvoda. Ukoliko posmatramo samo neprerađenu hranu (voće, povrće i meso), rast tih cena čini skoro jednu četvrtinu ukupne inflacije, a ukoliko na to dodamo i cene prerađene hrane, cene hrane čine preko jedne trećine avgustovske međugodišnje inflacije. U celini posmatrano, reč je o faktorima na koje monetarna politika ne može da utiče”, ukazala je NBS u saopštenju.

Dodaje se da se globalni rast cena poklopio sa sušom koja se odrazila na kretanje cena poljoprivrednih proizvoda na domaćem tržištu, pre svega na rast cena voća, povrća i mesa.

„Ovakva kretanja po pitanju inflacije imaćemo još neko vreme – do kraja ove i u prvim mesecima naredne godine. Viša inflacija će biti prisutna dok se ne iscrpe efekti niske baze i privremenih poremećaja na globalnom tržištu ili dok se stvari na globalnom nivou ne vrate u normalu. A u toj normali smo imali inflaciju u proseku na nivou od dva odsto u prethodnih osam godina”, rekla je guvernerka NBS Jorgovanka Tabaković.     

Stabilan dinar velika pomoć „Da devizni kurs dinara prema evru nije stabilan kao što jeste, da NBS ne radi posao na način na koji ga radi, bojim se da bi se inflacija u Srbiji odavno našla na nivoima od preko pet odsto, a da bi pad poslovnog i potrošačkog poverenja do kojeg bi došlo ugrozio i ekonomski oporavak koji je važan za poslovanje privrede i za dalji rast životnog standarda našeg stanovništva”, ocenila je Tabaković.
MarketingNajnovije vesti