Foto: Pixabay
Srbija

Instant plaćanja u Srbiji: Za mesec dana 5,6 miliona transakcija, promet skoro 60 milijardi dinara

Izvor: 
Tanjug Pet, 02/06/2023 - 11:30U sistemu za instant plaćanja, IPS NBS sistemu koji radi bez prestanka, u maju je realizovano 5,6 miliona transakcija, objavila je Narodna banka Srbije.

Dnevno su u proseku obavljana 181.704 plaćanja, a ukupan promet je iznosio 59,6 milijardi dinara.

Osim toga, u RTGS i kliring sistemu NBS u maju je realizovano 20,3 miliona plaćanja, od čega 2,1 milion ili 10,1 odsto čine nalozi za plaćanje u kliring sistemu, a 18,3 miliona ili 89,9 odsto u RTGS sistemu, objavila je NBS.

Prosečan dnevni broj plaćanja bio je 967.186, od čega je 869.525 u RTGS, a 97.661 u kliring sistemu.

Vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 18.579,5 milijardi dinara, a u kliring sistemu 36,9 milijardi dinara ili 0,2 odsto.

Prosečna dnevna vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 884,7 milijardi dinara, a prosek vrednosti prometa u kliring sistemu 1,8 milijardi dinara.

U međubankarskom kliring sistemu u devizama NBS i međunarodnom kliring sistemu u devizama, koji ima 19  učesnika, realizovano je 3.715 plaćanja, u vrednosti od 62,1 miliona evra.

Zbog učestalih pitanja građana o mogućnosti zamene norveške, švedske i danske krune u formi efektivnog stranog novca za dinare na domaćem deviznom tržištu, NBS je objavila da je ovim valutama dozvoljena trgovina na našem deviznom tržištu ali da kada je reč o danskoj i norveškoj kruni, inostrane poslovne banke sa kojima na kupoprodaji stranog novca, najčešće sarađuju naše banke, trenutno ne otkupljuju ove valute, zbog čega je smanjen interes domaćih banaka i menjača za njihovim otkupom.

Nakon obaveštenja poslovnih banaka iz inostranstva sa kojima NBS sarađuje u segmentu kupoprodaje efektivnog stranog novca da trenutno prestaju sa otkupom norveške krune od poslovnih i centralnih banaka, kao i zbog činjenice da Norveška centralna banka ne otkupljuje ovu valutu od banaka, NBS je prestala da do daljeg prima novčanice u ovoj valuti od banaka u Srbiji, o čemu su banke obaveštene. 

Iz istih razloga je Narodna banka krajem 2022. godine prestala do daljeg i sa prijemom danskih kruna.

Kada je reč o švedskoj kruni, promet njome u formi efektivnog stranog novca i dalje se obavlja kako na domaćem, tako i na međunarodnom tržištu.

NBS takođe još ima mogućnost za prodaju ove valute u formi efektivnog stranog novca bankama u inostranstvu ali postoje naznake da pojedine inostrane banke prestaju i sa otkupom ove valute u formi efektivnog stranog novca.

Iz NBS navode da su u kontaktu sa inostranim poslovnim i centralnim monetarnim vlastima relevantnih zemalja radi dobijanja detaljnijih informacija i smernica u vezi sa navedenim poslovima u narednom periodu.

Napominju da banke, ovlašćeni menjači i javni poštanski operatori slobodno donose odluku da li će trgovati nekom valutom sa liste valuta kojima je dozvoljena trgovina na deviznom tržištu Srbije, zavisno od njihovog interesa, poslovne politike i operativnih mogućnosti.

Dodaju da centralna banka pomno prati aktuelna dešavanja i da će u slučaju promene situacije na međunarodnom tržištu vezano za poslove kupoprodaje efektivnog stranog novca u navedenim valutama i eventualnog ponovnog omogućavanja otkupa danske i norveške krune, blagovremeno obavestiti banke o tome.
MarketingNajnovije vesti