Srbija

Kako privrednici da zatraže dozvolu za kretanje radnika od 20 do 05 časova

Izvor: 
GU Pet, 20/03/2020 - 13:58

U skladu sa Naredbom o ograničenju i zabrani kretanja lica na teritoriji Republike Srbije, dozvole za kretanje u vremenu od 20 do 05 časova izdaje Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Zahtev za izdavanje dozvole podnosi se na obrascu koji je propisalo Ministarstvo unutrašnjih poslova, elektronskim putem, preko Ministarstva privrede, na elektronsku adresu [email protected].                                                                                              .

Javna preduzeća i privredna društva koja obavljaju delatnost od opšteg interesa, a čiji je osnivač Reiublika Srbija, zahtev podnose preko Ministarstva privrede, na elektronsku adresu [email protected].

Javna preduzeća i pirivredna društva koja obavljaju delatnost od opšteg interesa, a čiji je osnivač jedinica lokalne samounrave, zahtev podnose preko Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, na elektronsku adresu !' 1       1G . '

Obrazac možete preuzeti na linku:https://privreda.gov.rs/obavestenje-tabela-za-privredne-subjekte/

Ukoliko se dozvola za kretaje traži za lica sa navršenih 65 i više godina života, zahtev se podnosi u odvojenoj, posebnoj tabeli uz dodatno obrazoženje razloga za njihovo radno angažovanje. Podnosilac zahteva za izdavanje dozvole za kretanje lica sa navršenih 65 i više godina života preuzima punu odgovornost za moguće posledice njihovog angažovanja.

Ministarstvo privrede, uzimajući u obzir sve mere koje Vlada donosi u uslovima vandrednog stalja. ali i uvažavajući potrebs građana i privrede upućivaće primljene zahteve Ministarstvu unutrašnjih poslova.

Poslodavac je dužan da svakom zaioslenom koji se nalazi nas spisku za izdazdavanje dozvole, izda radni nalog za svaki pojedinačni izlazak, u periodu od 20 do 05 časova.

Pojedinačni radni nalog se izdaje na dnevnom nivou na memorandumu privrednog subjekta.sa potpisom odgovornog lica. i sadrži sledeće podatke: ime i prezime. jediistveni matičpi broj građaia, datum i vremenski period (od do) kada je angažovan, odnosno kada je kretanje neophodno, kao i razloge koji opravdavaju neophodnost kretanja.

Svi zakonski (statutarni) zastupnici i preduzetnici (odnosno poslovođe kojima je povereno poslovođenje) su lično, materijalno i krivičio odgovorni za istinitost i tačnost sastavljenih i dostavljenih spiskova zaposlenih i radnih naloga.

Pripadnici MUP-a Republike Srbije će, u skladu sa svojim zakonskim ovlašćenjima, vršiti provere i legitimisanje zaposlenih lica sa spiska, prilikom kontrole njihovog kretanja u vremenu od 20 do 5 časova, te da će, za lica za koja bude utvrđeno proverom da nisu stvarno zaposleni u privrednom subjektu, da nisu na radnom zadatku, odnosno da ne poseduju odgovarajući radni nalog, biti preduzimane nroiisane sankcije.
MarketingNajnovije vesti