Foto: pixabay
Srbija

Kontakt centar republičkih inspekcija u prvih mesec i po primio više od 3.000 prijava

Izvor: 
RTV Pet, 22/05/2020 - 11:02

Krajem marta počeo je sa radom Kontakt centar republičkih inspekcija koji pokriva rad 44 inspekcije. Građani i privreda imali su priliku da preko sajta www.inspektor.gov.rs, kao i telefonom, prijave sve nepravilnosti koje su uočili tokom vanrednog stanja zbog pandemije Kovid-19 virusa i informišu se o svojim pravima i obavezama. U prvih 6 nedelja, dnevno je u proseku stizalo preko 70 različitih prijava.

Da je telefon u kontakt centru inspekcija zvonio – zvonio je. A da su prijave stizale – jesu. Neke od njih pogrešile su adresu.

Nadležni kažu da su u prvih mesec i po dana rada Kontakt centra primili više od 3.000 prijava.

"Kako je odmicala situacija sa pandemijom tako se menjala struktura predstavki koje su stizale od građana i privrede. U prvim danima najveći broj primedbi se odnosio na neuobičajeno visoke cene osnovnih životnih namirnica, čak i onih koje su bile zaštićene merama Vlade Republike Srbije kao i cena medicinske opreme, pre svega maski. Kada je tržište stabilizovano, veći broj pitanja bio je u vezi sa radom poput prava na neplaćeno odsustvo, koliko dana poslodavac može da pošalje radnika na plaćeno odsustvo i sva ostala pitanja koja se tiču zaštitne opreme, prevoza na posao i sa posla. Jedinstveni Kontakt centar republičkih inspekcija je jedinstveno upravno mesto za sve 44 inspekcije gde i građani i privreda mogu da izjave sumnju u eventualnu zakonitost ili usklađenost sa pojedinim obavezujućim propisima, bilo javnih entiteta, bilo privrede. Naši operateri i analitičari će predstavku obraditi i proslediti nadležnoj inspekciji. Ono što je kvalitet više jeste to što podnosilac predstavke, može da ostane anoniman, ali ukoliko se identifikuje, dobiće informaciju o sudbini njegove predstavke i biće obaveštavan elektronskim putem sve do ishoda inspekcijskog nadzora U našem Kontakt centru trudimo se da građane jasno uputimo na nadležnosti ovih inspekcija. U svakom slučaju, kada je primimo mi je prosledimo na odgovarajući nivo lokalne inspekcije, u zavisnosti o kom se gradu ili opštini radi a stranku uputimo na nadležnost tog grada ili opštine", objašnjava Dragan Pušara, šef Tima za reformu inspekcija.

Prema rečima državnog sekretara u Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu, najviše predstavki je imala tržišna inspekcija (oko 39 odsto), a nešto manje od pola se odnosilo na nadležnost lokalnih inspekcija. Svi nadzori konstatovali su oko 12 odsto nepravilnosti, što, kaže, ukazuje na visok stepen odgovornosti i svesti i naših privrednika i građana.

"On je značajan zbog toga što sada građani i privrednici mogu bez puno lutanja i gubljenja vremena kao i bez poznavanja nadležnosti određenih inspekcija da brzo reaguju, prijave nepravilnosti ili nelojalnu konkurenciju i da Kontakt centar reaguje vrlo brzo dostavljanjem primedbi nadležnim inspekcijama na postupanje. Kontakt centar daje dobre informacije i nama koji radimo na reformi inspekcija, a i ono što privrednici iskazuju kao problem da se delegira vladinom timu da se zakonski okviri eventualno promene kako bi se poboljšali uslovi poslovanja u Republici Srbiji", kaže Zoran Kasalović, državni sekretar u Ministarstvu za upravu i lokalnu samoupravu.

Reforma inspekcijskih službi je donela i neke novine prema kojima one imaju i savetodavnu ulogu za privredu. Sve republičke inspekcije na sajtu www.inspektor.gov.rs objavljuju obavezne obrasce i kontrolne liste, kao što je propisano Zakonom o inspekcijskom nadzoru i postupke u okviru njihovih nadležnosti.

"Primenom ovog zakona dobili smo temeljnu osnovu za saradnju privrede i inspekcijskih službi, a sa druge strane bitno je istaći da imamo kontrolne liste", kaže Milan Novaković, načelnik Južnobačkog okruga.

Reforma inspekcija deo je ukupne reforme javne uprave koju podržava EU. Ta podrška budžetu iznosila je 3 miliona evra. Reformom inspekcijskih službi smanjuje se administrativno opterećenje za građane i preduzeća i obezbeđuje predvidivost poslovanja i fer poslovno okruženje.
MarketingNajnovije vesti