Dimnjak Ilustracija: piqsels
Srbija

MINISTARKA: Usvojena nova uredba u cilju poboljšanja kvaliteta vazduha

Izvor: 
RTV Čet, 01/07/2021 - 18:06


Ministarka zaštite životne sredine Irena Vujović izjavila je danas da su na sednici Vlade Srbije usvojene izmene i dopune Uredbe o graničnim vrednostima emisija zagađujućih materija u vazduh, kojom su, u cilju unapređenja kvaliteta vazduha, prvi put obuhvaćeni objekti čija delatnost ima uticaj na zagađenje vazduha, navodi se u saopštenju resornog ministarstva.

 

"Bolji kvalitet vazduha je i za Vladu Srbije i za ministarstvo koje vodim, apsolutni prioritet i zato smo pojedine odredbe ovog dokumenta unapredili, kako bismo efikasnije rešavali problem aerozagađenja. Budući da se veliki broj pritužbi građana odnosi na pravna lica, odnosno mala postrojenja koja su izvor zagađenja, u skladu sa izmenama uredbe kontrola tih objekata će biti u nadležnosti inspekcije za zaštitu životne sredine", navela je Vujović.

 

Prema njenim rečima, novom uredbom je predviđeno da se emisije zagađujućih materija mere i u postrojenjima za sagorevanje čija snaga je manja od osam kWth, ako koriste tečna i gasovita goriva, odnosno i kada je manja od 50 kWth, za postrojenja koja koriste čvrsta goriva. Uredbom će biti obuhvaćena i postrojenja za direktno grejanje, sušenje ili drugi način obrade predmeta i materijala, poput peći za ponovno zagrevanje ili za termičku obradu.

Novim propisom dobiće se i podaci o ukupnom učešću malih zagađivača, jer će i oni biti predmet periodičnog merenja i izveštavanja, dodala je Vujović.

"Kroz predložene izmene, mali zagađivači će ući u sistem kontrole i izveštavanja, čime će se u periodu od tri godine od početka primene uredbe dobiti precizni podaci o broju subjekata, obveznicima izveštavanja, u zavisnosti od toga koju vrstu goriva koriste, da li imaju sprovedene tehničke mere i da li i koliko prekoračuju granične vrednosti emisije", rekla je Vujović.

Ona je dodala da će primenom uredbe, Agencija za zaštitu životne sredine preći na elektronsko izveštavanje ka Nacionalnom registru izvora zagađivanja, te da više neće imati obavezu da prikuplja papirnu formu obrazaca i njihovo slanje poštom čime se smanjuju troškovi izveštavanja.

 
MarketingNajnovije vesti