Telefon telefonira Foto: pixarhive
Srbija

Ministarstvo zdravlja planira preglede pacijenata i preko telefona, evo kako bi proces izgledao

Izvor: 
Nova ekonomija Čet, 05/08/2021 - 08:20


Ministarstvo zdravlja nabavlja softversko rešenje za telemedecinu koje će mogućiti da građani zdravstvene usluge dobiju i putem informacionih i telekomunikacionih tehnologija.
 
Glavni ciljevi su rasterećenje domova zdravlja, da se uštedi vreme pacijentima, omogući pristup zdravstvenim uslugama pacijentima koji nisu u mogućnosti da fizički dođu i da podstakne i zdravstvene radnike i pacijente da koriste nove tehnologije i platformu eZdravlje, navodi se u tehničkoj dokumentaciji u okviru javne nabavke, a prenosi Nova ekonomija.
Softversko rešenje za telemedicinu mora da, između ostalog, obuhvata pametno rutiranje poziva koje će omogućiti da lekar uz pomoć broja prijave pozove pacijenta, a da istovremeno broj telefona lekara ostane sakriven.
 
Ono mora da podržava i inicijalno 60 simultanih istovremenih poziva i omogući povezanost sa svim mobilnim operaterima.
 
Ponuđeno rešenje mora da podržava i mogućnost integracije sa servisima eUprave. 
 
A kako će pozivanje doktora izgledati?
 
- Pacijent se prijavljuje direktno preko sajta, mobilne aplikacije ili kol centra koji su integralni deo platforme Moj doktor. 
 
- Platforma Moj doktor proverava zahtev i ukoliko je zahtev u redu kreira zahtev pacijenta za poziv od strane doktora. U okviru ovog poziva se mora poslati minimalan set podataka (ID transakcije, broj prijave, mobilni broj pacijenta, participacija da/ne, dugovanja po osnovu participacije, željeni način plaćanja sms/platna kartica, tip pregleda, dužina trajanja termina...).
 
- Ukoliko pacijent treba da plati participaciju, softver šalje SMS sa zahtevom za potvrdu naplate pacijentu ili link za portal preko koga je moguće izvršiti plaćanje platnom karticom.
 
- Pacijent odgovara na poruku ili odlazi na portal preko koga će izvršiti plaćanje, a softver preko platne platforme rezerviše na određeno vreme (npr. sedam dana) odgovarajuća sredstva.
 
- Doktor u minimalnom roku od sedam dana treba da proveri zahteve pacijenta, a u suprotnom se rezervisana sredstva oslobađaju automatski i na osnovu prijave se obavlja poziv.
 
- Doktor sa svog mobilnog poziva jedinstveni broj koji je namenjen za ovaj servis. Nakon završenih konsultacija softver šalje dodatni SMS pacijentu da oceni kvalitet usluge.
 
- Doktor zatim unosi u informacioni sistem da je pregled obavljen. 
 
- Nakon toga server šalje potvrdu o naplati kod mobilnih operatora ili kod banke.
 MarketingNajnovije vesti