Čekić sud Foto: pixabay
Srbija

Najavljena izmena Zakona o javnim izvršiteljima: Imovina dužnika neće moći da se prodaje drastično ispod cene

Izvor: 
Dnevnik Pon, 03/12/2018 - 09:34

Zakon koji reguliše rad javnih izvršitelja trebalo bi da uskro doživi brojne izmene, a već je formirana radna grupa koja se bavi izmenama pomenutog propisa. Ona bi do polovne decembra trebalo da okonča rad pa da predložene izmene krenu u redovnu proceduru, saznaje Dnevnik.

 
Nakon usvajanja, treba da usledi donošenje podzakonskih akata pa primena. Građani kojima je iz bilo kojeg razloga dug postao zao dug biće bolje zaštićeni, čak i kada opravdano dođe do plenidbe i prodaje stvari.
 
U Udruženju "Efektiva" kažu da dužnici nisu uvek u pravu, ali da i oni treba da budu zaštićeni. Njihova imovina ne sme se prodavati budzašto i kada se kome kako prohte.
 
Naknade koje za obavljeni posao izvršitelji naplaćuju biće znatno manje. Izvršitelji bi trebalo da dnevno podnose izveštaje o radu Ministarstvu pravde. Više neće moći da imovinu dužnika prodaju drastično ispod cene već na licitacijama, i to putem interneta. 
 
Elektronski oblik dobiće i sudska oglasna tabla. Podaci o dužnicima i adrese biće u centralnom registru. Zato izvršitelji više neće moći da se žale da ne mogu da ih nađu te da dug zbog protoka vremena stalno raste zbog obračuna zatezne kamate. Zbog prinudne naplate primanja dužnika će moći da se opterete samo do polovne, a ne, kao sada, do dve trećine. Predmeti koji pripadaju trećim licima, kao što su stanodavci ili ukućani dužnika, neće više moći da se plene pre nego što se tim licima omogući da ulože prigovor i dokažu da je imovina njihova.
 
U organizacionoj jedinici Novi Sad trenutno radi 61 izvršitelj. U prethodne tri godine Komora je na njihov rad primila 350 pritužbi, a to je tek 0,14 odsto u odnosu na broj predmeta. Podnete su tri disciplinske porijave za izvršitelje s područja Vojvodine. Jednom od njih je izrečena i trajna mera zabrane obavljanja delatnosti. Izrečena je i jedna novčana kazna, a tri postupka su još u toku pred Disciplinskom komisijom. Učesnici u postupku se najčešće obraćaju Komori u vezi s popisom, procenom i prodajom pokretnih stvari i nepokretnosti te neblagovremenim postupkom sprovođenja dostave.
 
Što se tiče tarife izvršitelja, ona je različita. Recimo, za naplatu obaveze od 30.000 dinara, ona sada iznosi 4.500 dinara.
 
U izradi izmena, osim nadležnih državnih organa, učestvuju i predstavnici Komore izvršitelja. Iz Vojvodine to je Marina Smiljanić Ličina, javna izvršiteljka iz Novog Sada.
 
"Prilikom rada na izmenama gledali smo i slične propise u zemljama regiona. U Mađarskoj smo videli elektronske licitacije. To je jedna od predloženih novina koja treba da poboljša ceo postupak", objašnjava ona.
 
Dok se predložene izmene ne usvoje i ne počen njihova primena, postupci će i dalje teći po propisima koji se sada primenjuju.
 
O tome šta bi za dužnike koji iz bilo kojeg razloga nisu izmirili obaveze bilo najcelishodnije da rade kada dobiju pismo od izvršitelja, sagovornica kaže:
 
"Najbolje je da se obrate izvršitelju kod koga je predmet i da vide kako bi bilo najjednostavnije da se dug izmiri. Često se ta obaveza može izmiriti na rate ili da se sačeka da stranka podigne, recimo, kredit ako je to moguće. Kod dugovanja vezanih za javna preduzeća, najčešće nije dovoljno da dužnik samo izmiri račune. Na šalteru se naplaćuje čisto dugovanje, bez zateznih kamata. Za dužnike bi bilo najbolje da se, kada već imaju neizmirene obaveze, i pre nego što ta potraživanja dođu u našu nadležnost, obrate javnim preduzećima. Mnoga od njih dozovljavaju izmirenje na rate, ili su spremna da sačekaju i nađu odgovarajući aranžman s dužnikom", navodi Ličina.MarketingNajnovije vesti