autobuska sedišta Foto: pixabay
Srbija

Novi pravilnik o organizovanom prevozu dece: Sva deca moraju biti vezana pojasem

Izvor: 
NovaEkonomija/021 Sub, 10/08/2019 - 00:52

Ministarstvo saobraćaja nedavno je donelo pravilnik kojim se uređuje obavljanje organizovanog prevoza dece, a koji će se primenjivati od 1. septembra 2019. godine.

Autobus koji organizvano vozi decu  u organizaciji škole, kulturno-umetničkog društva ili sportskog kluba:
 
1) poseduje važeću registracionu nalepnicu i Potvrdu o tehničkoj ispravnosti vozila koja nije starija od 30 dana;
2) poseduje original izvoda licence za prevoz za autobus u skladu sa propisom koji uređuje prevoz putnika u drumskom saobraćaju;
3) je obeležen posebnim znakom za organizovani prevoz dece u skladu sa propisom koji uređuje izgled i način postavljanja posebnog znaka za obeležavanje vozila kojim se vrši organizovani prevoz dece;
4) ima ispravne sigurnosne pojaseve za sva deklarisana sedišta;
5) ima ispravan uređaj za zagrevanje, hlađenje i provetravanje vozila;
6) ima sva sedišta tapacirana;
7) ima osnovni pribor za interventno čišćenje unutrašnjosti vozila (kanta, metla, kese, itd.);
8) ima sva obaveštenja i natpise unutar autobusa (ulaz, izlaz, izlaz u hitnim slučajevima i sl.) napisane na način koji predviđa zakon kojim se uređuje službena upotreba jezika i pisma;
9) ima prolaze između sedišta i oko svih izlaza uvek slobodne radi omogućavanja brzog prolaska u slučaju opasnosti.
 
U autobusu mora biti predviđen prostor za smeštaj opreme za pružanje prve pomoći, s tim da u zavisnosti od broja putnika mora imati jednu ili dve kutije prve pomoći, piše Nova ekonomija. 
 
Autobus ne sme da krene ukoliko sva deca nisu propisno vezana sigurnosnim pojasem.
 
Pravilnik definiše i da autobus vozi vozač koji:
1) je psihofizički sposoban da bezbedno upravlja vozilom;
2) poseduje i nosi sa sobom fotokopiju lekarskog uverenja o sposobnosti za vozača koje nije starije od godinu dana;
3) najmanje tri godine poseduje važeću vozačku dozvolu odgovarajuće kategorije;
4) poseduje dokaze o aktivnosti vozača za tekući dan i prethodnih 28 dana kojima se dokazuje da je propisno koristio dnevne i nedeljne odmore i najduže vreme upravljanja vozilom u poslednjih sedam dana pre započinjanja prevoza, kao i da je pre započinjanja prevoza koristio dnevni odmor u neprekidnom trajanju od najmanje 11 časova;
5) poseduje odgovarajuću kvalifikacionu karticu vozača za obavljanje poslova profesionalnog vozača;
6) ima važeći ugovor o radu za vozača, odnosno drugi ugovor u skladu sa zakonom kojim se uređuju prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa, odnosno po osnovu rada ili overenu fotokopiju tih ugovora za vozača koji je radno angažovan, u skladu sa propisom kojim se uređuje prevoz putnika u drumskom saobraćaju.
 
Prilikom obavljanja organizovanog prevoza dece potrebno je da uz grupu do 30 dece bude prisutan najmanje jedan grupni pratilac u saobraćaju, dok je za grupu veću od 30 dece potrebno da bude prisutno najmanje dva grupna pratioca.
 
Grupni pratioci u saobraćaju su dužni da obezbede mir i disciplinu tokom vožnje.
 
Policijski službenik vrši kontrolu ispunjenosti i alkotestiranje vozača neposredno pre otpočinjanja organizovanog prevoza dece.
 
Opširnije na sajtu Nove ekonomije.MarketingNajnovije vesti