Telefon poziv Foto: pixnio
Srbija

Počeo da radi kol-centar Advokatske komore Srbije

Izvor: 
Dnevnik.rs Uto, 15/09/2020 - 13:12

Kol-centar Advokatske komore Srbije (AKS) za besplatnu pravnu pomoć građanima juče je počeo s radom, potvrdio je za Tanjug predsednik AKS Viktor Gostiljac. Preko ovog kol-centra jedinice lokalne samouprave će tražiti advokata za sve odobrene zahteve građana, a radi pružanja besplatne pravne pomoći.

Kol-centar je uspostavljen Protokolom koji su Ministarstvo pravde i Advokatska komora Srbije potpisali u februaru ove godine. U Registru pružalaca besplatne pravne pomoći i podrške, koji je objavljen na sajtu Ministarstva pravde, za nepunih godinu dana od početka primene Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, 1. oktobra 2019. godine, registrovano je 150 jedinica lokalnih samouprava, a prijavljeno je i 3.672 advokata voljnih za pružanje besplatne pravne pomoći.

Procedura rada kol centra, koja je objavljena na sajtu AKS, predviđa da ovlašćeno lice u jedinici lokalne samouprave poziva kol centar i operateru saopštava naziv organa lokalne samouprave, ime ovlašćenog lica, ime i prezime korisnika kojem je potreban advokat i organ pred kojim treba da se vodi postupak.

Onaj ko poziva iz jedinice lokalne samouprave treba da ostane u telefonskoj vezi s operaterom kol centra, sve do dobijanja imena advokata koji će preuzeti slučaj. Operater kol-centra dobijene podatke unosi u aplikaciju i sistem automatski poziva prvog narednog advokata na listi advokata u sistemu besplatne pravne pomoći, koja se odnosi na teritorijalnu nadležnost tog organa lokalne samouprave, navodi se u uputstvu. Aplikacija svakom advokatu upućuje poziv dva puta zaredom, a telefon zvoni devet puta. Ukoliko se na ovaj način ne ostvari telefonski kontakt s advokatom, aplikacija - sistem automatski poziva narednog advokata na odgovarajućoj listi advokata u sistemu besplatne pravne pomoći.

Kada operater uspostavi vezu s advokatom, saopštava mu neophodne podatke, pa ukoliko advokat ne prihvati zastupanje, operater u aplikaciju unosi „ne prihvata“ i navodi kratak razlog ne prihvatanja. Ukoliko advokat prihvati zastupanje, operater saopštava pozivaocu: ime i prezime i kontakt telefon advokata, a advokatu daje kontakt telefon pozivaoca i u aplikaciju unosi „prihvaćeno“.

Svi telefonski razgovori se snimaju, napominje se u uputstvu AKS.

Advokatske komore u sastavu AKS, (njih osam) će sve izmene u dostavljenim listama advokata u sistemu besplatne pravne pomoći za svoju teritoriju, dostavljati pismeno AKS jednom mesečno, 25. dana u mesecu. Besplatna pravna pomoć je besplatna samo za građane, dok naknade za rad advokatima i pružaocima pravne podrške isplaćuje država, ali po daleko nižim tarifama koje oni inače naplaćuju od klijenata.
MarketingNajnovije vesti