Foto: pixabay
Srbija

Podrška turističkim agencijama zbog poteškoća u poslovanju za vreme pandemije

Izvor: 
Euronews Srbija/Tanjug Pet, 05/11/2021 - 16:54Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija saopštilo je danas da je raspisalo javni poziv za podršku radu turističkih agencija organizatora turističkih putovanja zbog poteškoća u poslovanju prouzrokovanih epidemijom, a da je rok za podnošenje zahteva 24. novembar ove godine.

Programom se utvrđuje raspored i korišćenje subvencija za podršku radu turističkih agencija, organizatora putovanja, koje se dodeljuju na ime pokrića troškova u vezi obezbeđenja garancija putovanja.

Visina subvencija zavisi od kategorije licence koje turistička agencija poseduje i kreće se u rasponu od 2.000 evra do 5.000 evra, a isplaćivaće se u dinarskoj protivvrednosti obračunatoj po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan kada državna pomoć bude dodeljena.

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju privredna društva, druga pravna lica ili preduzetnici, registrovana u odgovarajućem registru i koja poseduju licencu organizatora putovanja.

Potrebno je da je turistička agencija registrovana u odgovarajućem registru, da poseduje licencu, da je obezbedila garanciju putovanja, da nad agencijom nije pokrenut stečajni postupak, da se nad agencijom ne sprovodi postupak za unapred pripremljeni plan reorganizacije ili da na snazi nisu mere iz tog plana, da se nad agencijom ne sprovodi plan reorganizacije ili da na snazi nisu mere iz plana reorganizacije, finansijsko restrukturiranje ili postupak likvidacije.

Zahtevi za korišćenje subvencija podnose se Ministarstvu na adresu Omladinskih brigada 1, 11070 Novi Beograd, a obrazac zahteva za korišćenje sredstava se može preuzeti sa zvanične internet prezentacije Ministarstva.

 
MarketingNajnovije vesti