autobuska sedišta Foto: pixabay
Srbija

Pojasevi u autobusima obavezni na svim sedištima kada voze decu

Izvor: 
Tanjug Pet, 16/09/2022 - 18:54Agencija za bezbednost saobraćaja još jednom podseća zadužene za organizovani prevoz dece na uslove koje moraju da ispune vozači i vozila kojim se obavlja takav prevoz.
 

Kako navode, organizator je dužan da najkasnije 48 časova pre polaska obavesti policiju o prevozniku, mestu i vremenu polaska, broju angažovanih autobusa, broju angažovanih vozača i broju prijavljene dece i drugih osoba koje idu na put.

Vozač mora imati najmanje 27 godina, da je psihofizički sposoban da bezbedno upravlja vozilom, da ima lekarsko uverenje o sposobnosti koje nije starije od godinu dana, da je pre započinjanja radnog dana u kojem se obavlja prevoz koristio dnevni odmor u neprekidnom trajanju od najmanje 11 časova, kao i da poseduje vozačku dozvolu odgovarajuće kategorije i kvalifikacionu karticu profesionalnog vozača.
 
Organizovani prevoz dece obavlja se autobusom koji poseduje potvrdu o tehničkoj ispravnosti vozila ne stariju od 30 dana i koji ima  sigurnosne pojaseve za sva deklarisana sedišta.
 
Agencija podseća da autobus ne sme krenuti ukoliko sva deca nisu propisno vezana sigurnosnim pojasem.
 
Takođe, podsećaju da grupa od tridesetoro dece mora imati najmanje jednog pratioca, dok je za grupu veću od tridesetoro dece potrebno da bude prisutno najmanje dva pratioca.
 
Zakonom o bezbednosti saobraćaja brzina autobusa kojim se prevoze deca ograničena je na 70 km/h, a na auto-putu na 90 km/h.
 
Prema podacima Agencije za bezbednost saobraćaja u Srbiji je u poslednje tri godine stradalo osamdesetpetoro dece koja su bila u autobusima.
 
 MarketingNajnovije vesti