Novi zatvor Pančevo
Srbija

Posete zatvorima s maskom ili kroz staklo na 15 minuta

Izvor: 
Tanjug Sre, 18/03/2020 - 14:32

U cilju sprečavanja epidemije korona virusa u penalnim ustanovama tokom trajanja vanrednog stanja, u svim kazneno-popravnim zavodima u Srbiji sve posete pritvorenicima i osuđenicima su ograničene na 15 minuta samo sa jednim posetiocem koji mora da nosi zaštitnu masku, ukoliko u prostoriji za posete ne postoji staklena prepreka.

Posete Specijalnoj zatvorskoj bolnici u Beogradu su zabranjene do daljeg u skladu sa preporukom Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut2 , navode u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija za Tanjug. Napominju da su sva novoprimljena lica u zavodima izdvojena u manjim sobama gde će boraviti 14 dana tokom kojih će sve vreme biti pod pojačanim zdravstvenim nadzorom.

U skladu sa Zakonom o izvršenju krivičnih sankcija, sva lica koja dolaze u pritvor ili stupaju na izdržavanje kazne prolaze lekarski pregled, a sada u skladu sa preporukama “Batuta” ukoliko lice ima znake respiratorne infekcije ili oboljenja disajnih organa (povišenu temperaturu, kašalj, kijanje otežano disanje, bol u guši), biće odmah odvedeno u odvojenu sobu od drugih lica.

Takođe će odmah biti kontaktirana epidemiološka služba Zavoda za zdravstvenu zaštitu zdravlja u mestima matične ustanove radi davanja uputstava i sprovođenja propisanih postupaka za slučajeve kod kojih se postavi sumnja na infekciju korona virusom, navode u Upravi.

Ističu I da se u svim zavodima poštuju preporuke Instituta za javno zdravlje od 14. februara 2020. godine a koje se odnose na pojačane mere higijene, kao što su što češće pranje ruku, pranje podova, dezinfekciju opreme, radnih površina, što češće provetravanje prostorija i produženi boravak lica na svežem vazduhu. Iako osuđeni prema zakonu imaju pravo na boravak na svežem vazduhu najmanje dva sata sada, će u skladu sa mogućnostima, to vreme biti produženo..

Vanzavodska prava i pogodnosti (slobodan izlazak u grad, posete porodici i srodnicima za vikend i praznicima, nagradno odsustvo iz zavoda do 7 dana u toku godine, korišćenje godišnjeg odmora izvan zavoda...), kao i radno angažovanje van ustanova do daljeg biće odloženi.

U Upravi kažu da su sva osuđena lica obaveštena da će odmah nakon normalizacije stanja sva njihova suspendovana prava i pogodnosti biti nadoknađena.

Inače, svaki zavod redovno proverava telesnu temperaturu bezkontaktnim toplomerima svim zaposlenima koji dolaze u smenu, kao i svim drugim licima koja po bilo kom drugom osnovu dolaze u ustanovu. Licima kod kojih bude ustanovljena povišena telesna temperatura neće biti dozvoljen ulazak u ustanovu, naglašavaju u Upravi. Ističu da će u svim slučajevima sumnje na infekciju kako zaposlenih tako i lica lišenih slobode biće odmah kontaktirana epidemiološka služba Zavoda za zdravstvenu zaštitu zdravlja u mestima matične ustanove.

Iz Uprave podsećaju da su u cilju preventivnih mera na sprečavanju šširenja korona virusa, kazneno-popravni zavod za žžene u Požarevcu, kao i KPZ u Sremskoj Mitrovici i Nišu, uveliko u svojim krojačkim pogonima šiju zaštitne maske za lice za sopstvene potrebe u celom sistemu izvršenja krivičnih sankcija.

Reč je o maskama za jednokratnu upotrebu, kao i o onima koje mogu više puta da se koriste, a namenjene su, na prvom mestu, zaposlenima i licima lišenim slobode (osuđenim i pritvorenim licima), a zatim i licima koja dolaze u posetu, a nemaju obezbeđene maske. Maske izrađuju osuđena lica koja su ranije prošla obuku za ššivenje i krojenje u našim pogonima.
MarketingNajnovije vesti