Gradjevinac Foto: pexels
Srbija

Poslodavci dužni da primene posebne mere za rad na otvorenom

Izvor: 
Euronews Srbija/Tanjug Sre, 29/06/2022 - 17:59Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja podseća poslodavce i zaposlene da obavljanje poslova na otvorenom, u narednim danima, treba prilagoditi uslovima visokih temperatura.

Poslodavci su dužni da primenjuju Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu i podzakonske propise, i da Aktom o proceni rizika na radnom mestu i u radnoj okolini procene rizike po bezbednost i zdravlje zaposlenih, što se odnosi i na rad na otvorenom pri visokim temperaturama, saopšteno je iz ministarstva.

Štetno dejstvo visokih temperatura na zdravlje zaposlenih ima sledeće simptome: dehidratacija organizma, brže zamaranje, umanjenje sposobnosti za rad, povećanje grešaka pri obavljanju posla, što može da dovede do pojave zamora, toplotnih grčeva, iscrpljenosti, nesvestice, toplotnog udara i drugog.

Mere koje su poslodavci dužni da primenjuju pri radu na otvorenom pri visokim temperaturama u praksi podrazumevaju čestu zamenu zaposlenih za obavljanje poslova na otvorenom, češće pauze uz obezbeđivanje velikih količina vode i bezalkoholnih napitaka, obezbeđivanje prostora gde zaposleni mogu da se sklone od sunca i rashlade.

Takođe, poslodavci su obavezni da daju informacije zaposlenima o opasnostima po zdravlje zbog izlaganja visokim temperaturama, upoznaju zaposlene sa simptomima bolesti prouzrokovanih visokim temperaturama, obezbede i pruže prvu pomoći ukoliko je to potrebno.

Pomoću nove aplikacije za mobilne telefone "SunSmart Global UV", koju su pokrenuli Svetska zdravstvena organizacija i Međunarodna organizacija rada, radnici koji rade na otvorenom i izloženi su povećanom riziku od raka kože i oštećenja oka zbog izlaganja Suncu, sada mogu da mere nivoe štetnog ultraljubičastog (UV) zračenja na svojoj lokaciji.

"SunSmart Global UV“ aplikacija pruža petodnevne UV i vremenske prognoze na lokacijama širom sveta koje se mogu pretraživati.

Takođe, ističe vremenske intervale kada je potrebna zaštita od Sunca, sa ciljem da se pomogne ljudima da izbegnu prekomerno izlaganje UV zračenju i znaju kada da koriste zaštitu od sunčevog zračenja.

Aplikacija je zasnovana na UV indeksu, koji ukazuje na nivo sunčevog UV zračenja na površini zemlje. UV indeks koristi skalu od jedan do 11 i više. Što je veća vrednost indeksa, veći je potencijal za oštećenje kože i očiju. Prilagođavanje aktivnosti na otvorenom i korišćenje zaštite od sunca preporučuje se kada je UV indeks 3 ili veći.

UV oštećenja su kumulativna, a UV zračenje može biti štetno kada su ljudi ižloženi duže vremena – čak i na niskim nivoima i manje vremna je potrebno da dođe do oštećenja.

Ova aplikacija je koristan alat za pomoć poslodavcima i zaposlenima u identifikaciji opasnih poslova i planiranju mera bezbednosti i zdravlja na radu i može se besplatno preuzeti na Google prodavnici.

Kako bi se rizik po zdravlje pri radu na visokim temperaturama na otvorenom sveo na najmanju moguću meru, poslodavcima i zaposlenima mogu pomoći Smernice za bezbedan i zdrav rad na otvorenom pri visokim temperaturama koje je pripremila Uprava za bezbednost i zdravlje na radu, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, koje se mogu pronaći i preuzeti na sajtu ministarstva.

 
MarketingNajnovije vesti