skupstina
Srbija

Savet Vlade Srbije protiv korupcije: Zakon o eksproprijaciji štetan po građane

Izvor: 
FoNet Uto, 07/12/2021 - 08:28Savet Vlade Srbije za borbu protiv korupcije saopštio je da Zakon o izmenama i dopunama Zakona o eksproprijaciji sadrži niz rešenja na štetu građana.

Kako Savet navodi, predložene izmene izvršene su isključivo u korist krupnog kapitala kao korisnika eksproprijacije.

 
Prema oceni Saveta, odredbe tog zakona suštinski zadiru u osnovna ljudska prava, kao što je pravo na mirno uživanje svojine i njenu pravnu sigurnost sa jedne strane, a s druge obezbeđuje mogućnost sistemske korupcije širokih razmera, preneo je Radio slobodna Evropa.
Savet je ukazao da je pre usvajanja predloga izmena i dopuna Zakona o eksproprijaciji izostala javna rasprava, koja bi na širokoj naučno-pravnoj osnovi mogla dati odgovore na pitanja da li nam je u ovom trenutku uopšte potrebna izmena postojećeg zakona, u čijem je interesu donošenje po hitnom postupku, kao i na pitanja uskraćivanja i ugroženosti ljudskih prava predloženim izmenama.
 
To ukazuje, kako je navedeno, na činjenicu da su predložene izmene izvršene na brzinu i na uštrb osnovnih ljudskih prava građana, ne vodeći pritom računa o Ustavom zagarantovanim pravima, čime je hitnost postupka eksproprijacije postala pravilo, a ne izuzetak, bez navođenja činjenica i zakonskih razloga kojima bi se ta hitnost opravdala.
 
Privremeno zauzimanje imovine za koju je utvrđen javni interes na tri ili šest godina pre donošenja konačnog rešenja o eksproprijaciji predstavlja kršenje Ustava i ne daje odgovor da li vlasnik za to vreme ima pravo na naknadu, naglašava Savet za borbu protiv korupcije.
 
Savet smatra da je tim zakonom omogućena prevaga privatnog interesa nad opštim, jer je propisano da Vlada Srbije može utvrditi javni interes za eksproprijaciju nepokretnosti, između ostalog i radi realizacije projekata za izgradnju objekata od značaja ili od posebnog značaja za Srbiju, a da se projekat realizuje na osnovu zaključenog međunarodnog ugovora, u kojem je jedan od potpisnika Srbija,.
 
Zakon je predvideo i da se javni interes za eksproprijaciju može utvrditi, osim za izgradnju objekata u oblasti obrazovanja, zdravstva, socijalne zaštite, kulture, vodoprivrede, sporta, saobraćajne, energetske i komunalne infrastrukture, i za rekonstrukciju i adaptaciju objekata, čime se povećava imovinska i pravna nesigurnost.
 
Savet je ocenio da bi pravna sigurnost građana bila ugrožena i činjenicom da je naknada za nelegalni oduzeti objekat predviđena u visini njegove procenjene građevinske vrednosti, nezavisno od činjenice da postupak ozakonjenja tog objekta nije pravosnažno okončan.
 
U predlogu izmena zakona ima još niz odredbi koje su nedovoljno jasne, neodređene i nedorečene u pogledu proširenja kruga korisnika eksproprijacije, navelo je to telo Vlade Srbije. 
 MarketingNajnovije vesti