Srbija

Srbija duguje penzionerima skoro 100 milijardi dinara, na sudovima više od 10.000 postupaka

Izvor: 
Politika Pet, 27/08/2021 - 22:30


Prema podacima koje je Srbija dostavila Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu, ukupna šteta naneta penzionerima je 98,9 milijardi dinara ili oko 840 miliona evra smanjivanjem penzija.

U ovom trenutku pred sudovima Srbije vodi se više od deset hiljada parničnih i drugih postupaka oštećenih penzionera i njihovih naslednika za naknadu štete, piše Politika.

Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu, od strane oštećenih, do sada je dostavljeno i od suda prihvaćeno, nekoliko desetina predstavki od kojih je jedanaest već objedinjeno i nalaze se u postupku rešavanja. 
 
Sud je stranama u postupku ostavio rok do 9. februara 2021. godine za sklapanje poravnanja. Kako država Srbija, kao tužena, nije ponudila poravnanje, sud joj je dao rok do 4. juna da podnese svoja pisana zapažanja o prihvatljivosti i osnovanosti predstavki.
 
Procenjuje se da će odluka suda u ovom predmetu biti doneta u roku od dve godine.
 
Jovan Tamburić, predsednik Udruženja sindikata vojnih lica, kaže za Politiku da je namera nadležnih da ignorisanjem obaveze ocene ustavnosti zakona i odugovlačenjem postupaka koji se vode pred redovnim sudovima i Ustavnim sudom Srbije, vremenski odloži obraćanje oštećenih penzionera Evropskom sudu u Strazburu i tako dovede do zastarevanja nastale štete.
 
"U takvoj situaciji i kada ovaj sud donese pozitivnu presudu, penzioneri koji do 1. oktobra ove godine ne pokrenu postupke za naknadu štete, zbog zastarevanja bi to pravo izgubili", objašnjava sagovornik Politike. 
 
Inače, 1. oktobra 2021. godine navršava se tri godine od kada je prestao da važi Zakon o privremenom uređivanju načina isplate penzija na osnovu kojeg su one smanjivane od novembra 2014. do septembra 2018. godine. Istekom navedenog roka penzioneri gube zakonsku mogućnost naknade štete zbog zastarevanja.
 

 

 
MarketingNajnovije vesti