Foto: pixabay
Srbija

Šta je to sve novo u Pravilniku o prenosu broja mobilnog?

Izvor: 
Nova ekonomija Sub, 20/08/2022 - 09:39Pravnik o prenosu broja mobilnog telefona, od jednog kod drugog operatera, počeće da se primenjuje godinu dana kasnije nego što je planirano, od avgusta 2023. godine. Novim pravilnikom predviđen je i besplatan prenos tog broja. 

Kako se navodi u saopštenju RATEL-a (Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge), novim pravilnikom se omogućava da se izbegne načešći razlog za odbijanje prenosa broja od strane operatera.

 • Omogućeno je da se izbegne najčešći razlog odbijanja prenosa broja, tako što se ne dozvoljava odbijanje njegovog prenosa zbog razlike u adresama u zahtevu i evidenciji, kao ni zbog manjih razlika u nazivu i adresi pretplatnika, kao i  preciziranjem da je kod odlučivanja presudan matični broj.
 • Uvodi se nova obaveza operatorima da, na zahtev korisnika, izdaju spisak svih brojeva koje korisnik koristi uz prateće podatke, s obzirom da je u dosadašnjoj praksi uočeno da je neusaglašenost tih podataka najčešći razlog odugovlačenja i dugog trajanja prenosa kod poslovnih korisnika koji koriste jedan ili više opsega numeracije sa serijom brojeva.
 • Novina je da postojanje ugovornih obaveza između korisnika i operatora davaoca broja ne može biti razlog za odbijanje zahteva za prenos broja i definisan je izuzetak od toga, čime se izbegavaju različita tumačenja i olakšava se odlučivanje o ispravnosti zahteva.
 • Definisan je radni dan koji uključuje i subotu, čime se postupak prenosa broja ubrzava u slučajevima kada rokovi za izvršenje dospevaju za vreme vikenda.
 • Period kada korisnik, koji je izvršio prenos broja, može ponovo da traži prenos istog broja, smanjen je sa tri na dva meseca, kako bi se korisnicima dodatno olakšala promena operatora.
 • Omogućeno je podnošenje zahteva elektronskim putem.
 • Precizirano je da se u slučaju kada se uvodi suspenzija poziva zbog neizmirenih obaveza, ona se odnosi na odlazne pozive, izuzev poziva prema hitnim službama.
 • U slučaju zaostalih dugovanja i vraćanja broja, definisani su uslovi i rokovi u kojima pretplatnik mora da izmiri zaostala dugovanja, ali se takođe pretplatnik upozorava da ukoliko to ne učini u propisanom roku prvo će mu pozivi biti suspendovani, a ako i nakon suspenzije poziva ne izmiri svoja dugovanja u predviđenom roku, broj će biti trajno isključen.
 • Unete su nove odredbe koje u cilju efikasnijeg postupka, propisuju rok za obračun zaostalih dugovanja, predviđen je način obaveštavanja pretplatnika o dugovanjima i roku i načinu na koji mora da ih izmiri.
 • Omogućava se da se prenos broja zakaže unapred sa tačno određenim datumom.
 • Posebno je uređen postupak prilikom prenosa velikih serija brojeva kod poslovnih korisnika.
 • Skraćeni su rokovi za proveru zahteva sa dva na jedan radni dan, kao i rok za izvršenje prenosa, takođe, sa dva na jedan radni dan, čime se postupak približava krajnjem cilju da se prenos broja završi u toku istog dana.
 • Ukinuta je mogućnost operatora da pretplatniku (korisniku) naplati postupak prenosa broja.
 • Smanjena je visina naknade koju je operator primalac broja dužan da plati operatoru davaocu broja, sa 1000 na 200 dinara i uvedena je novina da, ukoliko se u zahtevu prenosi više od 100 brojeva, naknada od stotog broja nadalje iznosi 100 dinara.
 • Izmenjene su odredbe koje se odnose na usmeravanje poziva prema prenetim brojevima iz fiksne u mobilnu mrežu tako da odgovaraju važećem stanju.
 • Uvedena je mogućnost prenosa broja i za strane državljane, dostavljanja SIM kartice u poslovnicu najbližu pretplatniku, ili eventualno slanje na adresu pretplatnika.
 • Predviđena je mogućnost testiranja SIM kartice, odnosno usluge pre prenosa broja, kako bi se izbegao prekid pružanja usluge u slučaju da postoje određeni tehnički problemi.

Izvor: Nova ekonomija.
MarketingNajnovije vesti