Digitron olovka Foto: pixabay
Srbija

Svi porezi koji se plaćaju u decembru: Ove datume morate da zapamtite ili stižu kamate

Izvor: 
nova.rs Uto, 29/11/2022 - 13:22Uskoro stiže decembar, a sa njim i poreske obaveze koje dospevaju na naplatu poslednjeg meseca ove godine. Poreska uprava objavila je ključne datume za poreske obveznike: 5, 12, 15. i 30. decembar.

Tako je 5. decembar rok za dostavljanje izveštaja o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom za prethodni mesec i uplate sredstava. Izveštaj se dostavlja na obrascu IOSI – Izveštaj o izvršavanju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom.

Ovaj datum je i rok za dostavljanje obaveštenja o zaključenim ugovorima po osnovu estradnih programa u prethodnom mesecu. Obaveštenje se dostavlja na Obrascu OZU – Obaveštenje o zaključenim ugovorima o izvođenju estradnog programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa.

Sledeći važan datum u decembru je 12. decembar, kada poreske obveznike čeka podnošenje poreske prijave i plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja za prethodni mesec. Prijava se podnosi na Obrascu PP-PPNO – Poreska prijava poreza na premije neživotnih osiguranja.

Takođe, ovog dana treba podneti i poresku prijavu i platiti PDV za prethodni mesec od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona o PDV-u. Prijava se podnosi na Obrascu PPPDV – Poreska prijava za porez na dodatu vrednost.

Međutim, najveći broj decembarskih obaveza poreske obveznike čeka 15. decembra.

Tada stiže: plaćanje akontacije poreza na prihode od samostalne delatnosti za prethodni mesec, podnošenje obaveštenja o opredeljenju za isplatu lične zarade u 2023. godini, podnošenje obaveštenja preduzetnika da u 2023. godini neće vršiti isplatu lične zarade, plaćanje akontacije doprinosa na prihode od samostalne delatnosti za prethodni mesec, plaćanje doprinosa za sveštenike i verske službenike, za domaće državljane zaposlene u inostranstvu i za inostrane penzionere za prethodni mesec, podnošenje poreske prijave i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva za prethodni mesec (prijava se podnosi na Obrascu PP OD-O – Poreska prijava o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva), podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec (prijava se podnosi na Obrascu PPPDV – Poreska prijava za porez na dodatu vrednost), podnošenje Obrasca PID PDV 1 za novembar mesec ako je u novembru mesecu ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica za prethodni mesec, plaćanje obračunate akcize za period od 16. do kraja prethodnog meseca, podnošenje poreske prijave za obračun akcize za prethodni mesec (na Obrascu PP OA), podnošenje prijave o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju za prethodni mesec (na Obrascu PP OAEL) i plaćanje akcize.

Na kraju, 30. decembra obveznike čeka plaćanje obračunate akcize za period od 1. do 15. dana u mesecu.

Upamtite i zaokružite ove datume, da ne biste morali da plaćate kamate znog kašnjenja.
MarketingNajnovije vesti