Srbija

Tajni klijenti će obilaziti filijale Nacionalne službe za zapošljavanje i proveravati kvalitet rada zaposlenih

Izvor: 
Nova ekonomija Uto, 16/06/2020 - 14:37Nacionalna služba za zapošljavanje pokrenula je postupak javne nabavke za ispitivanje kvaliteta usluga koje zaposleni te službe pružaju korisnicima u 32 filijale širom Srbije, objavljeno je na Portalu javnih nabavki.
Rok za podnošenje ponuda je 16. jul u 9 časova, a rok za realizaciju 12 meseci od zaključenja ugovora.
 
Ponudu je potrebno dostaviti u zatvorenoj koverti, sa naznakom: "Ponuda za javnu nabavku u otvorenom postupku broj 45/20, za nabavku usluge ispitivanja kvaliteta usluga koje zaposleni NSZ pružaju korisnicima usluga ("Tajni klijent") - ne otvarati" i dostaviti poštom na adresu: Nacionalna služba za zapošljavanje, Кralja Milutina 8, 11000 Beograd ili ličnom predajom u pisarnici NSZ.
 
Pravo učešća imaju sva domaća i strana pravna lica, preduzetnici i fizička lica koja ispunjavaju obavezne uslove i dodatne uslove propisane konkursnom dokumentacijom. 
 
Neophodno je da je ponuđač u prethodnih pet godina, ili kraće, realizovao najmanje tri ispitivanja kvaliteta usluga, za najmanje tri različita klijenta metodom "Tajni klijent", sa najmanje 7.000 poseta.   
 
Napominje se da je reč o istraživanju tržišta u kome se informacije ne dobijaju direktno od klijenata, već ih prikupljaju "Tajni klijenti". Oni će obilaziti filijale NSZ i predstavljaće se kao redovni klijenti.
 
Cilj je da se utvrdi koliko službenici kvalitetno obavljaju svoj posao. MarketingNajnovije vesti