Foto: pixabay
Srbija

U kom roku su ustanove dužne da nam zakažu specijalistički pregled

Izvor: 
RTS Čet, 05/03/2020 - 08:41Iako je elektronsko zakazivanje pregleda, kroz tzv. IZIS, trebalo da nam olakša put do specijaliste i reši problem šetanja pacijenata između šaltera različitih zdravstvenih ustanova, pacijenti i dalje imaju problem da na jednostavan način ostvare svoja prava, navodi se u nedavno objavljenoj Naledovoj sivoj knjizi zdravstva.

U kom roku su zdravstvene ustanove dužne da nam zakažu specijalistički pregled, o tom i ostalim pitanjima, za RTS je govorio zaštitnik građana Zoran Pašalić. 

Koje pritužbe građani najčešće imaju na zdravstvo?

- U 2019. mi smo imali 149 pritužbi na rad zdravstva. Skup pritužbi se odnosio na kvalitet lečenja, na primenu dijagnostičkih metoda, odnosno na neprimenu najsavremenijih, i na neprimenu najsvremenijih medikamentoznih terapija.

Kada nas doktor opšte prakse pošalje na specijalistički pregled u neku ustanovu sa papirnim uputom i bez termina, jer u elektronskom sistemu nije mogao da nađe slobodan termin, da li sme da se desi da nas ustanova vrati na doktora opšte prakse ili je dužna da nam zakaže pregled, šta kažu propisi?

- Propisi kažu da se on zakazuje odmah ako je u mogućnosti, ako ne, u roku do 30 dana i svakako da se taj rok od 30 dana treba ispoštovati.

Sestre ih ne informišu da imaju pravo da im se zakaže pregled u roku od 30 dana nego ih vraćaju na doktore opšte prakse, ali šta onda pacijenti mogu, da li mogu da traže neku potvrdu od ustanove da nije mogla da im pruži pregled u roku od 30, pa da s njom idu da obave pregled u privatnoj praksi?

- Ta potvrda je deo dokumentacije neophodan da bi se mogla izvršiti refundacija, potvrda plus dokumentacija koja se dobija od lekara koji je izvršio pregled i na kraju račun koji je svakako platio pacijent je forma za refundaciju koja se traži od filijale RFZO-a.

Ali dešava se i da ustanove odbijaju da izdaju tu potvrdu. Šta onda da radimo?

- Građani se onda obraćaju nama, jer to je jedna od grešaka koja se ne sme događati, to je nedopustivo, to su propusti u radu administracije.

A gde su radnici Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, sede li oni u zdravstvenim ustanovama pa da pre nego što odemo kod Vas najpre potražimo njihovu pomoć i da nam budu dostupni u ustanovi u kojoj smo i u kojoj imamo problem.

- Aprila meseca 2019. godine, Zakon o zdravstvenom osiguranju, oni više kao takvi nisu poznati Zakonom, mi smo davali nekoliko komentara, tražili da oni ostanu, u pogledu naših komentara Zakon jednostavno nije se imalo sluha, ali se nadamo da će se u pogledu toga zaista omogućiti pacijentima da ostvaruju svoja prava, brže i najjednostavnije. 

 
MarketingNajnovije vesti