Foto: Pixabay
Srbija

Usvojena izmenjena uredba za prvi stan: Subvencije odbijenim mamama sa ugovorom

Izvor: 
N1 Čet, 02/03/2023 - 14:46Konačno je usvojena dugoočekivana izmena uredbe koja reguliše pravo i način dodele subvencija za prvi stan za majke. Osim što će, prema najavi nadležnih, postupak podnošenja zahteva za subvenciju da bude olakšan i ubrzan, ovim izmenama biće obeštećene majke koje je država odbija za subvenciju jer su uz zatev za dodelu pomoći podnele ugovor, a ne predugovor. One će imati rok od 30 dana od dana stupanja na snagu uredbe da podnesu novi zahtev kako bi dobile subvenciju. 

Na predlog Ministarstva za brigu o porodici i demografiju, Vlada Srbije usvojila je novu Uredbu o dodeli subvencija majakama za kupovinu prve nekretnine, kojom će ovaj proces biti znatno olakšan i ubrzan, saopštilo je ovo ministarstvo.

„Novom Uredbom o bližim uslovima i načinu ostvarivanja prava na novčana sredstva za izgradnju, učešće u kupovini, odnosno kupovinu porodično-stambene zgrade ili stana po osnovu rođenja deteta predviđeno je, pored ostalog, da lokalne samouprave najkasnije do 30 dana od prijema zahteva dostave dokumentaciju Komisiji na odlučivanje, a da Komisija odlučuje po primljenim zahtevima najkasnije u roku od 30 dana od prijema urednog zahteva i dokumentacije“, navodi se u saopštenju ministarstva.

Ovom uredbom omogućena je kupovina i stanova u izgradnji koji su predbeleženi u katastar nepokretnosti bez tereta, što je u dosadašnjim procesima otežavalo dobijanje subvencija.

„Takođe, utvrđeno je i ponavljanje postupka odlučivanja u predmetima koji su do sada pravnosnažno okončani odbijanjem zahteva zbog prerano zaključenog kupoprodajnog ugovora ili ugovora koji je zaključen neposredno po zaključenju predugovora, a u kojima su postojali svi ostali uslovi za sticanje prava na subvenciju. Zahtev se može podneti u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe“, ističu u ovom ministarstvu.

Kako se navodi, pravo na novčana sredstva može se ostvariti za izgradnju kuće ili stana na osnovu tehničkog opisa sa popisom radova i predmerom i predračunom radova koji je ostvaren od strane odgovornog projektanta, a za kupovinu kuće ili stana prema vrednosti kupoprodajne cene utvrđene predugovorom o prodaji nepokretnosti, odnosno ugovorom o prodaji nepokretnosti.

Takođe, pravo na novčana sredstva može se ostvariti za učešće u kupovini kuće ili stana putem stambenog kredita – prema vrednosti procenjene nepokretnosti na osnovu koje se odobrava kredit, odnosno kupoprodajne cene utvrđene predugovorom o prodaji nepokretnosti, odnosno ugovorom o prodaji nepokretnosti.
MarketingNajnovije vesti