Srbija

Usvojena uredba da se prenos nepokretnosti završava kod notara

Pančevo, Pet, 26/06/2020 - 18:36
Aleksandar Stojković


Vlada Srbije je danas usvojila uredbu koja omogućava da građani ne moraju da odlaze na šalter Republičkog geodetskog zavoda (RGZ) da bi dobili list nepokrenosti, već će sav posao prenosa nepokretnosti obavljati kod notara.
Naziv tog dokumenta je "Uredba o uslovima izdavanja izvoda iz lista nepokretnosti i lista voda iz Geodetsko-katastarskog informacionog sistema od strane javnih beležnika i geodetskih organizacija", saopštila je Vlada.
 
Uredbom je precizirano da javni beležnici i geodetske organizacije ne mogu da naplaćuju naknadu za izdavanje "predmentnih listova", osim takse koju je propisao Zakon o republičkim administrativnim taksama, s obzirom na to da RGZ uspostavlja i održava bazu podataka katastra nepokretnosti i katastra vodova.
 
Štampanje dokumenata iz te baze podataka nije potrebno, i treba da predstavlja samo izuzetak od pravila da se dokumenta izdaju u digitalnom formatu, odlučila je Vlada.
 
Ocenjeno je da će primena Uredbe štedeti vreme i gradjana, i zaposlenih u RGZ gde se mesečno podnese oko 40.000 zahteva za izdavanje lista nepokrenosti.
 
 MarketingNajnovije vesti