bankar Foto: pixabay
Srbija

Više pritužbi na račun banaka nego prošle godine, građani se žale na kredite i račune

Izvor: 
Tanjug Pet, 16/08/2019 - 20:17

Korisnici finansijskih usluga tokom prve polovine 2019. godine najčešće su podnosili pritužbe na banaka zbog kredita a na društva za osiguranje zbog osiguranja autoodgovornosti, navodi se u Izveštaju o podnetim pritužbama i prigovorima koji je objavila Narodna banka Srbije.

Od ukupno podnete 933 pritužbe, što je za 4,7 odsto manje nego godinu dana ranije, na rad društva za osiguranje je bilo 55,9 odsto, dok je rad banaka bio tema 43,96 odsto ovakvih podnesaka NBS-u.

 
Utvrđeno je da je neosnovano podnetih pritužbi bilo 563, dok su korisnici finansijskih usluga bili u pravu u 117 slučajeva, 29 postupaka je obustavljeno a 224 su u toku.
 
U izveštaju NBS se konstatuje da je pritužbi na rad banaka bilo nešto više nego godinu dana pre, a najviše ih se odnosilo na kredite, pa slede platni računi i platne kartice.
 
Od 410 pritužbi na rad banaka osnovano je bilo njih 78 a odlučivanje po 120 pritužbi je u toku.
 
Na rad društava za osiguranje za pola godine podnete su 522 pritužbe, svaka treća odnosila se na osiguranje od autoodgovornosti, a na drugom mestu su pritužbe korisnika na osiguranje od posledica nesrećnog slučaja.MarketingNajnovije vesti