Foto: pixabay
Srbija

Više žrtava trgovine ljudima nego u 2019. godini

Izvor: 
Tanjug Pet, 16/10/2020 - 10:16


Kovid-19 je doneo nove trendove u trgovini ljudima jer je ograničena mogućnosti kretanja, a preventivne mere koje su na snazi, vanredna situacija i slabljenje ekonomskih prilika, doveli su do pojačanog inteziteta vrbovanja potencijalne žrtve, navodi organizacija "IBSSA-Biroa za borbu protiv trgovine ljudima", povodom Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima.

"Pre svega, usled specifičnosti situacija koje su prisutne na globalnom nivou, tržište postaje zahtevnije. Broj dece koja prisilno rade na ulicama konstantno raste, prisutni su slučajevi i prinudnih brakova, kao i povećana radna eksploatacija", ocenjuje se u saopštenju povodom 18. oktobra.

Kao poražavajući navode se podaci da je u 2019. godini u Republici Srbiji identifikovano 39 žrtava trgovine ljudima od kojih je 25 maloletno, dok je u prethodnim mesecima 2020. godine identifikovano 42 žrtve trgovine ljudima, od kojih je 16 maloletno.

Trgovina ljudima kao moderni oblik ropstva je jedno od najtežih krivičnih dela protiv čovečnosti i predstavlja drastično kršenje osnovnih ljudskih prava - pravo na život, na slobodu izbora, na slobodu kretanja kao i kršenje osnovnih principa međunarodnih pozitivnih pravnih propisa u oblasti ljudskih prava i sloboda.

Kako je ocenjeno, veliki broj zemalja u svetu zahvaćen ovom negativnom društvenom pojavom u kojoj su žrtve u većini slučajeva žene, devojke i sve veći broj maloletnih lica, kojima se prvenstveno trguje u svrhu seksualne eksploatacije.

"U proteklom periodu, imali smo slučajeve, gde su roditelji podvodili svoju maloletnu decu zarad naplate dugova, za kupovinu narkotika, alkohola, ogreva i slično", navodi se u saopštenju.

Upozorava se da proces vrbovanja žrtve od strane kriminalnih grupa i pojedinaca odvija u više faza: od ulaska u emotivne procese sa potencijalnom žrtvom pa sve do ucena, otmica, prisilnih radnji i pretnji.

"Društvene mreže, brojne aplikacije zabavnog karaktera, forumi, čet forme i brojni virtuelni sadržaji sa otvorenim mogućnostima za dopisivanje i razmenu informacija, predstavljaju najzastupljeniji vid vrbovanja potencijalnih žrtava, gde su na prvom udaru naša deca", smatraju u ovoj organizaciji.

Obeležavanjem 18. oktobra Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima, skreće se pažnja na ozbiljnost ovog društvenog problema i ukazuje na značaj i neophodnost preventivnog postupanja, podizanju svesti celokupnog društva kroz funkcionalan sistem međusobne saradnje i koordinacije aktivnosti i visok nivo međusobnog poverenja organa vlasti i nevladinih institucija u borbi protiv ove negativne društvene pojave.
MarketingNajnovije vesti