Vlada Srbije commons.wikimedia.org
Srbija

Vlada usvojila uredbu o većim ovlašćenjima Vojne policije prema civilima

Izvor: 
Beta Pet, 28/02/2020 - 20:35

Vlada Srbije usvojila je uredbu kojom je Vojna policija dobila ovlašćenje da primenjuje mere prema civilima "u obavljanju poslova obezbedjenja odredjenih ličnosti i protivterorističke zaštite van Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, po odluci ministra odbrane". Uredbom koju je Vlada Srbije usvojila na jučerašnjoj sednici predvidjeno je i da pripadnici Vojne policije mogu primenjivati mere prema civilima "kada ih zateknu na mestu izvršenja službene radnje ili kada tokom izvršenja službene radnje ometaju ili sprečavaju ovlašćeno službeno lice". Kako je objavljeno na sajtu Vlade Srbije, uredbom je previdjeno da pripadnici Vojne policije mogu primenjivati mere prema civilima i "kada pružaju pomoć policiji na javnim mestima". Vojna policija će u tim slučajevima odmah obavestiti najbližu teritorijalno nadležnu organizacionu jedinicu policije i sa potrebnom dokumentacijom predati zatečene civile na dalji postupak.

 

 
MarketingNajnovije vesti