Foto: Ministarstvo odbrane
Srbija

Vojska Srbije i dalje najbrojnija u regionu

Izvor: 
Beta/Balkanska bezbednosna mreža Uto, 28/12/2021 - 19:28Najveće oružane snage na prostoru bivše Jugoslavije i dalje ima Srbija i one čine oko 40 odsto brojnog stanja svih vojski nastalih raspadom SFRJ, piše danas portal Balkanska bezbednosna mreža.

Srbija ima oko 22.500 pod oružjem, na drugom mestu je Hrvatska sa 14.836 a treća BiH sa 14.431 osobom. Severna Makedonija ima 6.850, Slovenija 5.889 ljudi u aktivnom sastavu a Crna Gora 1.720 pripadnika.

"U sastavu Vojske Srbije nalazi se oko 22.500 ljudi. Po strukturi kadra ima oko 4.200 oficira, 6.500 podoficira, 8.200 profesionalnih vojnika i oko 3.500 civila. U celini sistem odbrane ima sumarno preko 30.000 ljudi, računajući osim VS u taj broj Ministarstvo odbrane sa raznim ustanovama. Za razliku od ostalih, Srbija ima veliki broj ustanova za školovanje, vojnomedicijsku zaštitu, istraživanje i razvoj naoružanja i logistiku. Neke od njih su Vojna Akademija, Vojnotehnički institut, VMA, Vojna bolnica Niš i remontni zavodi u Čačku, Kragujevcu i Batajnici", piše u tekstu koji potpisuje vojni analitičar Aleksandar Radić.

Portal navodi da Ministarstvo odbrane Srbije već godinama nije objavilo podatke koliko ima ljudi i koliko je predviđeno po organizacijsko-formacijskom sastavu, zbog čega je izvor za tekst pronađen u podacima objavljenim u doktorskoj disertaciji potpukovnika Milana Kovačevića pod naslovom "Uticaj činilaca motivacije na efekte rada profesionalnih pripadnika VS".

Ostale države koje su nastale na prostoru bivše Jugoslavije objavljuju svake godine precizne podatke o brojnosti oružanih snaga, najčešće u godišnjem izveštaju o odbrani. To su javni otvoreni dokumenti koji se nalaze na portalima ministarstava odbrane ili parlamenata.

Prema tim podacima, Hrvatska ima oko 14.836 ljudi u uniformi i 2.048 civila, računajući tu i državne službenike. Hrvatska je pre pet godina odlučila da revitalizuje rezervni deo svoje vojske, nakon čega je oformila aktivnu rezervu od oko 1.000 ljudi i pasivnu rezervu sa 20.000 pripadnika.

Oružane snage BiH od planiranih 10.961 radnih mesta imaju popunjeno 9.556 mesta.

"U taj broj uračunato je 1.927 generala i oficira, 2.931 podoficir, 3.871 vojnik, 572 civila i 255 državnih službenika. Po nacionalnoj pripadnosti po kojoj se dele mesta Bošnjaci su predstavljani sa 4.464 ljudi, Srbi sa 3.386, Hrvati sa 1.687 i 'ostali' koji su predstavljeni samo sa 19 ljudi", piše taj portal.

U tekstu se dodaje da Severna Makedonija u čitavom sistemu ima 7.591 mesto ali da je u samoj vojsci 6.850 ljudi.

"Vojska Crne Gore prema organizacijsko-formacijskom sastavu trebala bi da ima 2.368 ljudi u miru. Stvarna popuna 31. decembra 2020. bila je samo 1.980 ljudi i to 282 oficira, 744 podoficira, 694 vojnika i 260 civila", piše u tekstu.

Ministarstvo odbrane Crne Gore prema sistematizaciji radnih mesta od juna 2021. ima 232 ljudi, računajući tu i ministra.

 
MarketingNajnovije vesti