Foto: pixabay
Srbija

Zašto je plata na porodiljskom manja nakon tri meseca

Izvor: 
bebac.com Pet, 26/02/2021 - 14:32Čestu zabunu porodilja donosi činjenica da im se plata smanji nakon trećeg meseca primanja porodiljske naknade. Zašto je to tako?

Mnoge trudnica i mame ne znaju da porodiljsko bolovanje ustvari traje tri meseca, a da se nega deteta automatski nadovezuje na njega i traje do kraja bolovanja.  Ove dve vrste bolovanja često ostaju nezapažene i neprimetne, ali postoje razlike između njih. Jedna od najupečatljivijih je smanjenje plate koju mama dobija za vreme bolovanja, piše Bebac.

 

Evo koje su razlike između porodiljskog i bolovanja radi nege deteta

Mesečna naknada za vreme porodiljskog bolovanja ne može biti manja od minimalca. Pun mesečni iznos naknade zarade, odnosno naknade plate za vreme porodiljskog odsustva, ne može biti manji od minimalne zarade utvrđene na dan podnošenja zahteva. Uslov za ovo je da je porodilja pre otvaranja trudničkog bolovanja, ili porodiljskog, radila šest meseci. Dakle, minimalac je zagarantovan tri meseca porodiljskog bolovanje ako je mama pre toga radila minimum šest meseci. 

Pod minimalnom zaradom podrazumeva se iznos koji se dobija kada se minimalna cena rada po satu, utvrđena u skladu sa zakonom na dan podnošenja zahteva. Minimalna cena rada u 2021. godini je  183,93 dinara po satu, a ovaj iznos pomnožiće sa 184 sata i to će biti vaša naknada prva tri meseca. Po toj računici minimalac koji ćete primati je 33,843 dinara. Naravno, vaša porodiljska plata će biti veća ukoliko ste ispunili uslove koje je propisala država (18 meseci rada pre otvaranja trudničkog bolovanja) te će vaša porodiljska naknada biti u skladu sa vašom platom.

Ono što će možda zbuniti mnoge mame je da u Rešenju o porodiljskoj naknadi neće biti naznačena neto, već bruto naknada od koje jedan deo ide na plaćanje pripadajućih poreza i doprinosa. Dakle, od cifre koja je naznačena na Rešenju jedan deo novca odlazi na poreze i doprinose.

Nakon isteka tri meseca porodiljskog bolovanja počinje da traje nega deteta za koju nije zagarantovana minimalna zarada. Vaša četvrta porodiljska naknada biće obračunata prema pravilima koje je država odredila. To podrazumeva da ako niste radili svih 18 meseci pre otvaranja trudničkog vaša naknada može biti manja od minimalca. Imali smo primere da porodilje primaju veoma male jer nisu stekle uslove za veću naknadu.

Plata naknadu za vreme nege deteta utvrđuje se srazmerno zbiru plata na koji su plaćeni doprinosi za 18 meseci koji prethode prvom mesecu otpočinjanja odsustva zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće, ili porodiljskog odsustva, ukoliko nije korišćeno trudničko, ili prethode danu rođenja deteta.

Isplatu naknade na račun porodilje, bez poreza i doprinosa, isplaćuje ministarstvo nadležno za socijalna pitanja na tekući račun mame.

Šta je još bitno da znate

Razlika između porodiljskog i bolovanja radi negde deteta je u tome što porodiljsko bolovanje ne može da koristi tata bebe. Tek nakon tri meseca od rođenja bebe tata može koristiti odsustvo radi nege deteta.

Otac porodiljsko bolovanje -može koristiti samo u izuzetnim slučajevim i to:

- kada majka napusti dete, 

- usled smrti majke,

-  izdržavanja zatvorske kazne ili 

- kad je iz nekih drugih razloga majka opravdano sprečena da vodi računa o bebi (npr. hospitalizacija usled bolesti i dr.). 

S druge strane bolovanje radi nege deteta otac može da otvori bez problema. Kako bi otac ostvario svoje pravo na odsustvo radi brige deteta, neophodno je da ga najpre majka prekine i vrati se na posao, kao i da se partneri u pisanoj formi međusobno usaglase oko odluke o korišćenju odsustva. 
MarketingNajnovije vesti