Srpski

DECENIJA INFORMISANJA NA MAKEDONSKOM JEZIKU

Izvor: 
Liljana Lazareska Pon, 19/12/2016 - 17:15

Pročitajte tekst na makedonskom jeziku.

U decembru 2006. godine je  izlaskom iz štampe prvog broja časopisa „Makedonska videlina“ u izdanju NIU „Makedonski informativni i izdavački centar“ počelo informisanje na makedonskom jeziku u Republici Srbiji.

            Čitaocima je kroz sadržaj ovog časopisa omogućeno da prate sve aktivnosti Nacionalnog saveta makedonske nacionalne  zajednice u Republici Srbiji, kao i udruženja i asocijacija formiranih u okviru istog. Informisani su i o aktuelnim događajima u Republici Makedoniji, kao i o različitim kulturno-umetničkim manifestacijama u Republici Srbiji u kojima su učestvovali i gosti iz Republike Makedonije. Kao deo „Makedonske videline“ redovno izlazi i časopis za decu „Duga“, koji je namenjen najmlađim pripadnicima makedonske zajednice.

            Ova izdanja je pratio i trojezični časopis „Alka“, kao i časopis za književnost, kulturu i umetnost „Videlo“, koje je izazvalo veliku pažnju u naučnim krugovima. Ovaj časopis od samog početka dobija pohvale i priznanja na promocijama i prilikom susreta sa naučnim radnicima. Na njegovim stranicama su zastupljeni pesnici i pisci iz Makedonije, Srbije i drugih zemalja u kojima ima makedonskih iseljenika.

-Zaista imamo veliko zadovoljstvo da na vreme informišemo sve naše čitaoce o svim važnim događajima na ovim prostorima. Nadam se da ćemo i u budućnosti nastaviti sa istim kontinuitetom, rekao je Viktor B. Šećerovski, direktor „Makedonskog informativnog i izdavačkog centra“.

 

projekat_manjine.jpg


Marketing

Najnovije vesti