Srpski

IZABRAN ČETVRTI SASTAV MAKEDONSKOG NACIONALNOG SAVETA

Izvor: 
Liljana Lazareska Sub, 10/11/2018 - 22:06

U maloj sali Narodne skupštine Republike Srbije, 4. novembra, održana je elektorska skupština, na kojoj je izabrano 23 člana koja će činiti četvrti sastav makedonskog Nacionalnog saveta u Republici Srbiji.

Više od 3500 Makedonaca upisanih u posebni birački spisak je podržalo 79 elektora, od kojih je na početku Skupštine bilo prisutno 77. Devet elektora je, u toku pauze koja je data za prijavljivanje listi, nezadovoljno nemogućnošću da sastave svoju, za koju su im nedostajala dva elektora, napustilo Skupštinu.

Glasalo se za jednu listu čiji je nosilac bio Borče Veličkovski. Predlog za novi sastav Saveta je podržao 61 elektor, a 7 listića je bilo nevažeće.

Ovo je četvrti put da se sastav Nacionalnog saveta makedonske nacionalne manjine bira posredno, budući da je u trenutku raspisivanja izbora u Posebnom biračkom spisku nedostajalo oko 900 pripadnika makedonske manjine. Za nepunih mesec dana u ovaj spisak je upisano oko 1300 ljudi, ali zbog prekoračenih zakonskih rokova, nije bio moguć izbor članova Saveta neposrednim putem.
MarketingNajnovije vesti