• Plan za izgradnju auto-puta kroz južni Banat na ranom javnom uvidu

  Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine stavio je na rani javni uvid materijal za izradu prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora auto-puta E-70.

  Podeli vest:

  Facebook Twitter WhatsApp
  Plan za izgradnju auto-puta kroz južni Banat na ranom javnom uvidu
  Foto: Pixabay

  U pitanju je deonica Pančevo-Vršac-granični prelaz sa Rumunijom (Vatin).

  U dokumentu, koji je izradio Zavod za urbanizam Vojvodine, nisu dati detalji profila budućeg auto-puta čija se gradnja najavljuje više od 15 godina, ali je prikazana trasa kojom će ova važna saobraćajnica prolaziti.

  Područje obuhvaćeno okvirnom granicom prostornog plana, obuhvata cele katastarske opštine u sledećim jedinicama lokalne samouprave:

  – Grad Pančevo: katastarske opštine Pančevo i Banatsko Novo Selo;
  – Opština Kovin: katastarska opština Mramorak
  – Opština Alibunar: katastarske opštine Vladimirovac, Alibunar, Banatski Karlovac, i Lokve;
  – Opština Plandište: katastarske opštine Barice, Plandište i Margita;
  – Grad Vršac: katastarske opštine Vršac, Vatin i Mali Žam.

  Površina područja iznosi oko 980 km2, s prostornim planom se utvrđuje koridor brze saobraćajnice državnog puta u ukupnoj širini od 700 metara.

  U planu se navodi da putnu mrežu u koridoru budućeg auto-puta državnog puta IA reda, deonica Pančevo-Vršac-granica sa Rumunijom, pored državnih puteva I i II reda, čine i opštinski i nekategorisani putevi u koji se nalaze u zoni koridora auto-puta koji zahtevaju odgovarajući tretman u konfliktu sa putem najvišeg hijerarhijskog nivoa (rekonstrukcija, rehabilitacija, relokacija/dislokacija).

  Dodaje se da je opšta karakteristika kategorisanih puteva da su na kraju eksploatacionog perioda i da su u vrlo lošem stanju (kolovozne površine, bankine, odvodni kanali), a razlozi takvog stanja su saobraćajno opterećenje i problemi sa neodržavanjem poslednjih decenija.

  Takođe, u obuhvatu prostornog plana nalazi se i više aerodroma i letilišta koji svoju namenu zadržavaju i u narednom periodu.

  Putni pravac auto-puta E-70 na pravcu Pančevo – Vršac – državna granica sa Rumunijom predstavlja krak primarne mreže puteva Srbije (međunarodni krak IV SEETO mreže) koji treba da ubrza i učini efikasnijim postojeće daljinske tokove na magistralnom pravcu od Beograda ka Pančevu, Vršcu i granici sa Rumunijom.

  „U sistemu putne mreže Srbije ovaj putni pravac predstavlja osnovnu vezu na pravcu istok – zapad, koji povezuje Vojvodinu i Beograd, centralne i severne delove Srbije, dok nastavak ovog državnog puta istočno od Pančeva ka Vršcu i zapadno prema Beogradu, predstavlja važnu vezu ka Rumuniji odnosno međunarodnom putu E-75“, stoji u dokumentu.

  Ističe se da će izgradnja auto-puta kroz južni Banat direktno doprineti bržem razvoju Pančeva, Vršca, Alibunara, Kovina i Plandišta, koji se neposredno vezuju za ovaj koridor.

  Portal eKapija podseća da je Skupština Vojvodine krajem aprila usvojila odluku o izradi prostornog plana područja posebne namene auto-puta kroz južni Banat. Za ovaj projekat već je urađena prethodna studija opravdanosti sa Generalnim projektom, a tehničku dokumentaciju je izradio Institut CIP.

  Prethodno, sredinom prošle godine, resorni ministri Srbije i Rumunije potpisali su sporazum o izgradnji auto-puta Beograd – Temišvar, kojim su se dve države obavezale da će uspostaviti vezu direktnim povezivanjem auto-puta Beograd – Vatin (državna granica). Tada je rečeno da će auto-put biti dugačak 65 kilometara sa srpske strane, a sa rumunske strane (auto-put Temišvar – Moravica (državna granica), približno 78 kilometara.

  Inače, za izgradnju ovog putnog pravca su ranije bili zainteresovani Italijani – još 2007. godine potpisan je protokol o saradnji putara Srbije i Italije radi izgradnje auto-puta kroz južni Banat.

  Podeli vest:

  Facebook Twitter WhatsApp
 • NAJČITANIJE U POSLEDNJIH 96H

  Ostalo iz kategorije Vojvodina

  Konstituisan pokrajinski parlament

  Skupština Vojvodine potvrdila je na današnjoj sedici mandate svih 120 poslanika, čime je konstituisan novi saziv pokrajinskog […]