• Tumačenje kompletne krvne slike (KKS) za početnike

  Kompletna krvna slika (KKS) predstavlja osnovnu laboratorijsku analizu krvi koja se radi zbog procene opšteg zdravstvenog stanja čoveka. Analize krvi jasno ukazuju na to da li postoje upalni procesi ili neka bolest u vašem organizmu i pomažu vam da brže i lakše postavite dijagnozu.

  Podeli vest:

  Facebook Twitter WhatsApp
  Tumačenje kompletne krvne slike (KKS) za početnike
  Foto: Pixabay

  Tumačenje krvne slike za prosečnog laika nije lak poduhvat, stoga je neophodno da to rade stručna lica. Međutim, ukoliko ste se našli u situaciji da morate sami da tumačite brojke ispisane u rezultatima KKS i ne znate šta predstavljaju nerazumljive skraćenice pored brojki, savetujemo vam da pažljivo pročitate ovaj tekst i naučite koje su referentne vrednosti kompletne krvne slike i leukocitarne formule (one koja pokazuje broj leukocita – belih krvnih zrnaca koje su veoma važne za imunitet i odbranu organizma od bolesti). Šta nam govore povišeni leukociti i/ili eritrociti u krvi i na koje sve parametre u krvnoj slici treba da obratimo pažnju, proverite u velikom vodiču krvne slike.

  Kompletna krvna slika (KKS) je osnovna laboratorijska analiza krvi koja se radi zbog procene opšteg zdravstvenog stanja i otkrivanja različitih poremećaja poput: anemija, infekcija, virusnih oboljenja, stanja uhranjenosti organizma i izloženosti otrovnim materijama. Ovom analizom krvi dobija se uvid u broj i kvalitet eritrocita, trombocita i leukocita.

  ERITROCITI u krvi (Er)

  Eritrociti ili crvena krvna zrnca su krvne ćelije koje sadrže hemoglobin i učestvuju u prenosu kiseonika i ugljen dioksida u organizmu.

  Referentne vrednosti eritrocita:

  M 4,5 – 6,3 x 10 na 12/l
  Ž 4,2 – 5,4 x 10 na 12/l

  Šta ako imam povećan broj eritrocita?

  Povišeni eritrociti: dehidratacija, policitemija (retko oboljenje)

  Šta ako imam smanjen broj eritrocita?

  Smanjen broj eritrocita: jedan od pokazatelja anemije zajedno sa hematokritom, hemoglobinom i eritrocitnim konstantama.

  LEUKOCITI u krvi (Le)

  Leukociti ili bela krvna zrnca stvaraju se u koštanoj srži i imaju ulogu u zaštiti organizma od infekcije, pri čemu svaka određena populacija leukocita (ima ih 5) ima posebnu funkciju, što se vidi u leukocitarnoj formuli koja se radi nezavisno od krvne slike, a preporučuje se kao obavezna dopuna koja upotpunjava sliku o stanju organizma.
  Referentne vrednosti leukocita u krvi:

  4 – 10 x 10 na 9/l

  Šta ako imam povećan broj leukocita?

  Povećan broj leukocita u krvi može da indikuje bakterijsku infekciju.

  Šta ako imam smanjen broj leukocita?

  Smanjen broj leukocita u krvi može da znači da postoji sumnja u sledeće bolesti: leukocitoza, virusno oboljenje, kod hemioterapije, primene nekih lekova.

  HEMOGLOBIN (Hb)

  Hemoglobin je sastojak eritrocita i predstavlja proteinski kompleks koji prenosi kiseonik iz pluća u tkiva i ugljen dioksid iz tkiva nazad u pluća.
  Referentne vrednosti hemoglobina:

  M 140 – 180 g/l
  Ž 120 – 160 g /l

  Smanjen broj hemoglobina: anemija (gleda se stanje eritrocita, hemoglobina i gvožđa)

  HEMATOKRIT (Htc)

  Hematokrit predstavlja volumen eritrocita u jedinici pune krvi.
  Referentne vrednosti hematokrita:

  M 0,40 – 0,50 L/l
  Ž 0,35 – 0,48 L/l

  Povećan broj hematokrita: policitemija rubra vera (retka bolest čiji je uzrok nepoznat, a javlja se uglavnom kod starijih osoba)

  Smanjen broj hematokrita: dehidratacija, anemija

  TROMBOCITI u krvi (Tr)

  Trombociti su krvne pločice koje imaju ulogu u hemostazi i zgrušavanju krvi.
  Referentne vrednosti tromobocita:

  150 – 400 x 10 na 9/l

  Šta ako imam povećan broj trombocita?

  Povećan broj trombocita: tromboza (spontano zgrušavanje krvi)

  Šta ako imam smanjen broj trombocita?

  Smanjen broj: autoimuna oboljenja, spontana tačkasta krvarenja, kod primene citostatika, posle transfuzije krvi.

  ERITROCITNE KONSTANTE

  U okviru kompletne krvne slike rade se i takozvane eritocitne konstante koje daju informaciju o kvalitetu eritrocita.

  MCV (mean cell volume) – veličina eritrocita
  MCH (mean cell hemoglobin) – prosečna količina hemoglobina u eritrocitu
  MCHC (mean cell hemoglobin concentration) – prosečna koncentracija hemoglobina u eritrocitu
  RDW (red cell distribution width) – raspodela eritrocita po volumenu

  TROMBOCITNE KONSTANTE

  Trombocitne konstante daju informaciju o morfološkim osobinama trombocita, o njihovom volumenu, veličini.

  MPV (mean platelet volume) – raspodela trombocita po volumenu
  PDW (platelet distribution width) – prosečni volumen trombocita

  SEDIMENTACIJA (SE)

  Sedimentecija eritrocita ne ulazi direktno u sastav KKS, ali se preporučuje i uglavnom obavlja pri hematološkim analizama jer ukazuje na moguće postojanje bolesti i prati se pri svim oboljenjima. Ova vrednost predstavlje brzinu kojom se eritrociti talože na dno uspravno postavljene epruvete. Normalna brzina SE isključuje postojanje bolesti, dok je ubrzana indikator za dalja ispitivanja.

  Referentne vrednosti:

  M (20 – 50 god.) 3 – 13 mm/h
  M (više od 50 god.) 2 – 23 mm/h
  Ž (20 – 50 god.) 4 – 24 mm/h
  Ž (više od 50 god) 5 – 28 mm/h

  Povećanje: u slučaju postojanja infekcije

  Leukocitarna formula

  Leukocitarna formula, odnosno diferencijalna krvna slika podrazumeva broj pojedinačnih grupa, tj. ćelija leukocita. Za dobru laboratorijsku analizu neophodno je uraditi i leukocitarnu formulu zajedno sa krvnom slikom. Postoje tri glavne vrste leukocita: granulociti (neutrofilni, bazofilni i eozinofilni), monociti i limfociti.

  Neutrofilni granulociti

  Neutrofilni granulociti zajedno sa monocitima čine osnovu odbrambenog sistema u organizmu.

  Referentne vrednosti:

  40 – 75%

  Povećan broj (neutrofilija): bakterijske infekcije, traume, opekotine, upale, infarkt. Značajno su povišeni kod leukemije i proširenih malignih bolesti.

  Smanjen broj (neutropenija): virusne infekcije, bruceloza, tuberkuloza, reumatoidni artritis, poremećaji koštane srži, manjak vitamina B12.

  Limfociti u krvi

  Limfociti proizvode antitela i učestvuju u odbrani od virusa.
  Referentne vrednosti limfocita:

  20 – 45%

  Povećan broj limfocita (limfocitoza): virusne infekcije (Epstein barr virus, citomegalovirus, rubeola), toksoplazmoza, bruceloza.

  Smanjen broj limfocita (limfopenija): kod lečenja kortikosteroidima, infiltracija koštane srži, AIDS, kod primenjivanja radioterapije i hemioterapije.

  Eozinofilni granulociti

  Eozinofilni granulociti učestvuju u odbrani od alergijskih agenasa i parazitarnih infekcija.
  Referentne vrednosti:

  2 – 4%

  Povećan broj (eozinofilija): astma, alergije, urtikarija, ekcemi, zračenje, kod oporavka od infekcije. Eozinofilija-mijalgija je sindrom koji se sastoji od bolova u mišićima i zglobovima, povišene temperature, osipa po koži, oticanja ruku i intenzivne eozinofilije.

  Monociti

  Monociti su najkrupnije ćelije krvi i glavna funkcija im je fagocitoza (deluju kao „usisavači“ izumrlih ćelija)

  Referentne vrednosti monocita:

  2 – 10%

  Povećan broj monocita (monocitoza): akutne i hronične infekcije, maligne bolesti.

  Bazofilni granulociti

  Bazofilni granulociti su najmanje zastupljena populacija leukocita i učestvuju u alergijskom odgovoru organizma.

  Referentne vrednosti:

  0 – 1%

  Povećan broj (bazofilija): virusne infekcije, urtikarija, miksedemi, nakon hemolize i odstranjenja slezine.

  Referentne vrednosti se odnose na odrasle osobe, prenosi centarzdravlja.hr.

  Podeli vest:

  Facebook Twitter WhatsApp

  Tagovi:

 • NAJČITANIJE U POSLEDNJIH 96H

  Ostalo iz kategorije Zdravlje

  Vežbanje na vrućini – da ili ne?

  Kakva treba da bude fizička aktivnost u letnjim mesecima, da li vežbati ujutru ili uveče i koliko je bitna hidratacija – pitanja su koja muče sve one koji vole da ostanu aktivni i tokom vrelih […]

  Kako da visoke temperature ne ugroze najmlađe

  Tropske temperature u Beogradu i većem delu Srbije podrazumevaju savete o pravilnom unosu tečnosti, kratkom boravkui na suncu u najtoplijem delu dana, kao i boravak u rashlađenim prostorijama. […]

  Suplementi – i korisni i opasni

  Kao bi imali bolje zdravlje i imunitet mnogi ljudi na svoju ruku uzimaju suplemente. Lekari i naučnici ističu da treba biti oprezan, jer neki suplementi mogu da budu i štetni za naše zdravlje i […]