Slovački

Slovački

Prichádza ten krásny Vianočný čas

Obdobie štyroch týždňov, symbolizujúce príchod Vianoc, sa nazýva advent. S ním nám zavítal aj nový cirkevný rok. Slovo advent pochádza z latinského adventus a znamená príchod. 

Slovački

Vojlovická cirkevná delegácia na Slovensku

Trojdňovú cirkevnú návštevu, mesta Hlohovec ktorý leží v západnej časti Slovenska na dolnom toku najdlhšej slovenskej rieky Váh, a srdečné pozvanie na veľkú slávnosť v cirkevnom zbore v Hlohovci