Foto: pixabay
Srbija

Vlada smanjuje porez advokatima

Izvor: 
Blic Čet, 02/11/2017 - 14:51

Paušalni porez za advokate će biti smanjen, a takav predlog naći će se ovih dana pred Vladom Srbije.

 

"Blic" navodi da postoje dva predloga za izmenu Uredbe o bližim uslovima i kriterijumima za paušalno oporezivanje samostalnih delatnika, a među njima i advokata. Tako će samo mesec dana nakon promene pomenute uredbe i povećanja poreza za advokate taj propis još jednom biti promenjen.

"Prema prvom predlogu, primenjivaće se stara uredba iz 2014. godine, po kojoj polazna osnovica za određivanje poreza za advokate iznosi 120 odsto od prosečne zarade u Srbiji. To znači vraćanje na staro, odnosno upravo na uredbu od pre tri godine. Drugi predlog je da porez za advokate bude još manji, odnosno da osnovica bude 95 odsto. To je smanjenje za čak 25 odsto", navodi izvor "Blica" iz Vlade Srbije.

Ovaj list navodi da se u javnosti podigla velika buka kada je krajem septembra ove godine uredba promenjena i nameti povećani, a najviše su negodovali sami advokati.

 

Međutim, varnice su izbile i u Vladi Srbije i to na relaciji Ministarstva pravde i Ministarstva finansija, pa je pre mesec dana uredba promenjena. Tada je odlučeno da polazna osnovica za obračun poreza za advokate, koja je iznosila 120 odsto od prosečne zarade, može biti uvećana i za više od 10 odsto. Prema toj, još uvek važećoj uredbi, advokati su svrstani u petu grupu, zajedno sa lekarima, stomatolozima, apotekarima, veterinarima, profesorima, prevodiocima, inženjerima i arhitektama.

 

Izmenom uredbe, koja će se uskoro naći pred Vladom Srbije, biće formirana nova, šesta grupa, rezervisana samo za advokate. Na taj način oni su izuzeti od svih ostalih paušalaca.

 

"Prema jednom predlogu uredbe dodaje se nova tačka, a to je šesta grupa, gde spadaju advokati. Za njih se pradlaže da polazna osnovica za utvrđivanje poreza umesto 120 odsto od prosečne zarade u Srbiji bude 95 odsto. Takođe, uvodi se još jedna novina, a to stoji u oba predloga nove uredbe. Naime, advokatima će se porez za 2015, 2016. i 2017. godinu utvrđivati na osnovu rešenja za 2014. jer od tada nisu dobijali nova poreska rešenja. A sve odredbe nove uredbe počeće da važe od 2018. godine", navodi izvor "Blica".

 

Ovaj list podseća da je svaki pokušaj Vlade Srbije da poveća poreski obračun advokatima izazivao veliki revolt te profesije. Tako su pre tri godine advokati započeli štrajk koji je trajao čak četiri meseca kada je čitavo pravosuđe bilo totalno blokirano. Advokati su izvojevali pobedu i bili oslobođeni većih nameta. Oni od tada nisu dobijali poreska rešenja, kao ni cela peta grupa paušalaca, ali su bili u obavezi da plaćaju porez na osnovu poslednjeg dobijenog rešenja.  Marketing

Najnovije vesti