• PANČEVO: Konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti kulture

  Raspisan je javni konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti kulture za 2024. godinu.

  Podeli vest:

  Facebook Twitter WhatsApp
  PANČEVO: Konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti kulture
  Foto: 013info

  Projekti obuhvataju kulturne oblasti:

  • Književnost (stvaralaštvo, prevodilaštvo)
  • Muzika (stvaralaštvo, produkcija, interpretacija)
  • Likovne, primenjene, vizuelne umetnosti, dizajn i arhitektura
  • Filmska umetnost i ostalo audio-vizuelno stvaralaštvo
  • manifestacije vezane za filmsku umetnost i ostalo audio-vizuelno stvaralaštvo
  • Pozorišna umetnost (stvaralaštvo, produkcija i interpretacija)
  • Umetnička igra – klasičan balet, narodna igra, savremena igra ( stvaralaštvo, produkcija i interpretacija)
  • Ostala izvođenja kulturnih programa i kulturnih sadržaja (mjuzikl, cirkus, pantomima, ulična umetnost i sl.)
  • Otkrivanje, prikupljanje, istraživanje, dokumentovanje, proučavanje, vrednovanje, zaštita, očuvanje, predstavljanje, interpretacija, korišćenje i upravljanje kulturnim nasleđem
  • Obeležavanje jubileja značajnih za kulturu sećanja grada Pančeva
  • Amatersko stvaralaštvo

  Pravo učešća na Javnom konkursu za su/finansiranje projekata u oblasti kulture za 2024. godinu  imaju ustanove, umetnička i druga udruženja registrovana za obavljanje delatnosti kulture, kao i drugi subjekti u kulturi, osim ustanova kulture čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili grad Pančevo, s tim da se projekat realizuje na teritoriji grada Pančeva.

  Projekti koji su već podržani na nekima od konkursa koje raspisuje grad Pančevo, neće biti razmatrani.

  Kriterijumi za izbor projekata:

  • usklađenost projekta sa opštim interesom u kulturi i ciljevima i prioritetima konkursa 0-10
  • aktuelnost teme i dostupnost većem broju korisnika 0-10;
  • usklađenosti planiranih aktivnosti sa ciljevima, očekivanim rezultatima i potrebama ciljnih grupa 0-10;
  • kapaciteti potrebni za realizaciju projekta i to:
  • neophodni resursi 0-10
  • stručni, odnosno umetnički kapaciteti 0-10
  • finansijski plan (razrađenost, usklađenost sa planom aktivnosti projekta, ekonomičnost i uključenost više izvora
  • finansiranja) 0-10
  • vidljivost projekta (0-10)
  • stepen uticaja projekta na kvalitet kulturnog života zajednice 0-10
  • kvalitet i sadržajna inovativnost projekta 0-10
  • sposobnost, stručnost i dosadašnje iskustvo da se sprovede projekat 0-10

  U okviru ovog Konkursa neće se finansirati gastronomski i turistički festivali.

  Takođe, neće se finansirati stalni troškovi (grejanje, struja, telefon), troškovi reprezentacije i ugostiteljski troškovi, kao i nabavka opreme (osim u slučajevima kada je projekat takvog sadržaja da uključuje potrebu za tim)

  Rokovi

  • Period realizacije projekta je do kraja 2024. godine.
  • Konkurs je otvoren do 1.10.2024. godine, odnosno do utroška sredstava
  • Finansijski i narativni izveštaji, koji moraju biti potpisani i overeni od strane ovlašćenog lica, podnose se 15 dana od završetka projekta, odnosno najkasnije do 30.1.2025. godine

  Prijava na konkurs, uz prateću dokumentaciju, podnosi se na posebno popunjenom i overenom obrascu. Prijava se može dobiti u Sekretarijatu za javne službe i socijalna pitanja, II sprat, soba 207, zgrada Gradske uprave grada Pančeva, Trg Kralja Petra I 2-4, ili preuzeti sa zvanične internet prezentacije grada Pančeva. 

  Detaljnije OVDE.

  Podeli vest:

  Facebook Twitter WhatsApp
 • NAJČITANIJE U POSLEDNJIH 96H

  Ostalo iz kategorije Društvo